Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Den nyvalgte kommunalbestyrelse har konstitueret sig

Den nyvalgte kommunalbestyrelse holdt mandag den 6. december sit første møde. Her pegede en enig kommunalbestyrelse på Michael Fenger som borgmester.

Den nye kommunalbestyrelse i Gentofte holdt mandag den 6. december 2021 sit konstituerende møde. Alle partier pegede enstemmigt på, at borgmesteren også i den kommende periode bliver Michael Fenger (C). 1. Viceborgmester bliver Søren Heisel (A) og 2. Viceborgmester Pia Nyring (C). 
Udpegningen af medlemmerne i Økonomiudvalget og de stående udvalg er sket med baggrund i tre valggrupper, henholdsvis (C, A), (B, F, Ø) og (V). Du kan se medlemmer af de enkelte udvalg nedenfor.

Økonomiudvalget

Michael Fenger, formand (C)
Søren B. Heisel, næstformand (A)
Pia Nyring (C)
Karen Riis Kjølbye (C)
Andreas Weidinger (C)
Katja S. Johansen (C)
Morten Løkkegaard (V)
Kristine Kryger (B)
Helene Brochmann (F)

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Katja S. Johansen, formand (C)
Jesper Marcus, næstformand (C)
Christina Wex (C)
Stig Wall (C)
Anne Hjorth (A)
Helene Brochmann (F)
Marie Brixtofte (B)

Skoleudvalget

Pia Nyring, formand (C)
Stig Wall, næstformand (C)
Katja S. Johansen (C)
Anton Brüniche-Olsen (C)
Malene Brandt (C)
Anne Hjorth (A)
Marie Brixtofte (B)

Børneudvalget

Andreas Weidinger, formand (C)
Christina Wex, næstformand (C)
Pia Nyring (C)
Teit Andersen (C)
Malene Brandt (C)
Marie Brixtofte (B)
Jeanne Toxværd (Ø)

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Anne Hjorth, formand 
Teit Andersen, næstformand (C)
Katja S. Johansen (C)
Anton Brüniche-Olsen (C)
Britta Riis (C)
Christina Wex (C)
Marie Brixtofte (B)

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Karen Riis Kjølbye, formand (C)
Malene Brandt, næstformand (C)
Andreas Weidinger (C)
Britta Riis (C)
Anton Brüniche-Olsen (C)
Søren Heisel (A)
Morten Løkkegaard (V)
Kristine Kryger (B)
Jeanne Toxværd (Ø)

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Søren Heisel, formand
Anton Brüniche-Olsen, næstformand (C)
Katja S. Johansen (C)
Jesper Marcus (C)
Stig Wall (C)
Morten Løkkegaard (V)
Jeanne Toxværd (Ø)

Byplanudvalget

Jesper Marcus, formand (C)
Britta Riis, næstformand (C)
Stig Wall (C)
Teit Andersen (C)
Karen Riis Kjølbye (C)
Jeanne Toxværd (Ø)
Helene Brochmann (F)