Gå til hoved indhold

Øget kvalitet i sagsbehandling

Gentofte Kommune øger den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen for børn og unge med særlige behov
  • Gentofte kommune arbejder kontinuerligt med udvikling af sagsbehandlingen ved bl.a. at fremme dialogen og samarbejdet med borgerne, styrke den tværfaglige koordinering og det tværfaglige samarbejde både internt i Gentofte Kommune og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

  • Der er iværksat en lang række initiativer for løbende at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Bl.a. er der ansat nye medarbejdere og iværksat kompetenceforløb for medarbejderne.

  • I 2023 bliver der samtidig gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at belyse mødet mellem borgere og sagsbehandlere på handicapområdet, herunder børn (og voksne) i Gentofte Kommune. Undersøgelsen afdækker, hvordan borgere og myndighedsrådgivere oplever den kommunale sagsbehandling med fokus på inddragelse og tillid.

  • Der er i november 2022 etableret et ’Advisory Board’ på området børn og unge med særlige behov. Formålet med Boardet er, at det skal være med til at rådgive og inspirere de tre forvaltninger, Dagtilbud, Skole samt Familie og Sundhed i forhold til vedvarende forbedring af trivslen for børn og unge med særlige behov.

Spørgsmål og svar