Gå til hoved indhold

God integration af nye borgere

Alle flygtninge og indvandrere, der kommer til Gentofte, skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet med det, de kan.

Vores fokus

I Gentofte har vi fokus på, at nye borgere skal føle sig som en værdsat del af det danske samfund.

Vi arbejder helhedsorienteret, da det giver det bedste udgangspunkt for en god integration i samfundet. Derfor bliver flygtninge tidligt en del af en fælles indsats med blandt andet danskundervisning, jobsøgning, uddannelse samt særlig støtte til børn og børnefamilier.

Som supplement til Gentofte Kommunes tilbud og indsatser, har vi et tæt samarbejde med de lokale foreninger og organisationer. Der er tale om Netværkshuset og Røde Kors Gentofte.

Integrationsråd og opgaveudvalg

Kommunens integrationsråd vejleder om integrationsindsatsen og kan tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integrationen.

Flere opgaveudvalg har arbejdet med integration af nyankommne flygtninge, integration i forhold til bedre udskoling, uddannelse og beskæftigelse, herunder kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Vil du vide mere?