Gå til hoved indhold

Attraktiv arbejdsplads

Strategien 'Sammen om Gentofte' og vores personalepolitik beskriver visioner og værdier for Gentofte Kommune som arbejdsplads.

Vores fokus

Sammen om Gentofte

Strategien "Sammen om Gentofte" er en fortælling om at være medarbejder i Gentofte Kommune. Det er vores strategi for, hvordan vi gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision om 'Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde'.

Strategien består af en grundtanke med tre værdier, der fortæller, hvem vi er og gerne vil kendes for, når vi møder hinanden, borgerne og verden omkring os:

 • Vi er kompetente. Vores organisation er fyldt med fagligt stolte og ambitiøse medarbejdere.
 • Vi er ordentlige. Vi møder hinanden med tillid og respekt.
 • Vi er rummelige. Vi har højt til loftet og plads til at være forskellige.

Og af tre hjertesager, som skal gennemsyre alt, hvad vi gør – i alle opgaver og på alle arbejdspladser:

 • Nysgerrig med udsyn.
 • Sammen med borgerne.
 • Fælles om opgaven.

Hjertet er et symbol for Gentofte Kommune og for, at vi værner om både borgerne og vores arbejdsfællesskaber.

Sammen om den attraktive arbejdsplads

Gentofte Kommunes personalepolitik "Sammen om den attraktive arbejdsplads” beskriver, hvordan vi gerne vil udvikle os som arbejdsplads og organisation. Den beskriver også hvilke forventninger der er til et godt medarbejder- og lederskab i Gentofte Kommune.

Personalepolitikken er baseret på fem værdier:

 • Sammen om Gentofte Kommune.
 • En faglig kompetent arbejdsplads.
 • En robust arbejdsplads.
 • Ordentlighed og respekt.
 • Klare krav og forventninger.

Indsatser der styrker en attraktiv arbejdsplads

Vi har fokus på, at Gentofte kommune, både nu og i fremtiden, er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde, tiltrække og opkvalificere kompetente ledere og medarbejdere.

Det gode arbejdsmiljø skabes i et samspil mellem kommunens ledere og medarbejdere, og det er afgørende for kvaliteten i opgaveløsningen og for medarbejdernes trivsel, at der opretholdes og udvikles stærke arbejdsfællesskaber.

Vi arbejder blandt andet med at:

 • kompetenceudvikle ledere og medarbejdere for at styrke arbejdsmiljø, ledelse og arbejdsvilkår
 • styrke fleksibiliteten i forhold til tilrettelæggelse af opgaver og at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • styrke kommunen som uddannelsesinstitution, så vi medvirker til at skabe god kvalitet i uddannelsesforløbet og at fastholde vores elever og studerende
 • styrke onboardingindsatsen, så vores nye medarbejdere får en god start på deres job i kommunen
 • styrke fortællingen om Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads og at understøtte arbejdspladserne i at formidle jobmulighederne i kommunen
 • styrke den faglige opkvalificering af medarbejdere på de udfordrede velfærdsområder for at understøtte, at vi har kvalificeret arbejdskraft til alle opgaver og for at frigive tid blandt faguddannede til kerneopgaverne.

Læs mere om vores indsatser for at styrke kommunen som en attraktiv arbejdsplads

Vil du vide mere?