Integrationspolitik

Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.

Flygtninge og indvandrere skal gøres selvhjulpne og selvforsørgende, så de med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter kan yde deres bidrag som nye borgere i Gentofte Kommune.

Integrationen skal tilrettelægges, så nye flygtninge og indvandrere kan føle sig velkomne i Gentofte Kommune.

Læs kommunens integrationspolitik under Dokumenter.

Opgaveudvalg om integration af flygtninge

Gentofte Kommune har sammen med en række borgere og andre interessenter for nylig udarbejdet nye forslag til den gode integration af flygtninge.

Læs mere om opgaveudvalget Integration af flygtninge