Handicappolitik

Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo, uddanne sig
og arbejde – også for borgere med handicap.

Kommunens indsats for at sikre, at Gentofte er et godt sted at leve, bo uddannes sig og arbejde for alle borgere – uanset med handicap, er fastlagt i kommunens Handicappolitik 2019, som er udarbejdet i 2018 med inddragelse af borgere, foreninger, interesseorganisationer mv.

Handicappolitik 2019 er bygget op om seks indsatsområder, nemlig

  • Tilgængelighed, information og digital kommunikation

  • Uddannelse

  • Arbejdsliv

  • Sundhed og trivsel

  • Kultur- og fritidsliv

  • Bolig- og lokalsamfund

Handicappolitikken hviler på FN’s handicapkonvention og på de bærende principper for dansk handicappolitik, læs mere herom på de sidste sider af Handicappolitik 2019.

Årlige handleplaner

 

Handicaprådet vedtager årligt handleplaner med udviklingsprojekter for hver af de seks indsatsområder samt eventuelle tværgående indsatser. Udførelsen af handleplanerne vil ske i samarbejde med relevante offentlige, civile og private aktører, herunder handicaporganisationerne, foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder med specialviden mfl., som alle har en vigtig rolle at spille i implementeringen af handicappolitikken.

 

Budget til gennemførelsen af initiativerne i de årlige handleplaner er på ca. 1.9 mio, kr. om året, og heraf afsættes der hvert år 200.000 kr. til en borgerettet pulje, som borgere, pårørende, foreninger, institutioner mv. kan søge midler fra til at afprøve idéer og/eller realisere projekter, der skaber forbedringer og udvikling for borgere med handicap, herunder afprøver nye veje til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet. Læs mere om Den borgerrettede pulje

Du kan læse om handicappolitikken og de seneste års handleplaner samt de halvårlige opfølgninger nederst herpå siden, hvor der også er information om Handicaprådet i kommunen.