Bakkegårdshallen

Bakkegårdshallen indeholder en fuld håndboldbane. Hallen er placeret på Bakkegårdsskolen og bruges af skole og fritidsbrugere.

Bakkegårdshallens adresse er: 

Skolebakken 20
2820 Gentofte
Tlf. 39 45 04 60 

Det helt anderledes ved hallen er, at den er gravet ned i skolegården, således at skolebørnene kommer til at lege på taget af hallen i fremtiden.  

Hallens anvendelse

I tidsrummet kl. 8.00-16.00 mandag-fredag anvendes hallen af Bakkegårdsskolen til idrætsundervisning og GFO.

Fra august 2006 udlånes hallen i dagtimer efter aftale med skolen også til senioridræt.

Fra kl. 16.00-23.00 mandag-fredag samt weekender fra kl. 9.00-18.00 er idrætshallens faciliteter tildelt klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune. Hallens drift varetages af Bakkegårdsskolen. 

Se mere om Bakkegårdshallens historie

Hvem kan låne hallerne

Klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune. Sæsonudlån sker gennem SIG's haludvalg, som løbende vil behandle ansøgninger om lån af haller på deres kommende møde. Enkeltudlån kan søges gennem Brugerrådet ved hallen.

 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,