Puljer til eliteindsatsen

Gentofte Kommune har oprettet to puljer, der kan bruges til at understøtte eliteudøvere og klubber

Hellerup fægteklub

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik har som en af målsætningerne for kommunes talent- og eliteidræt at udvikle ”stærke miljøer, der skaber resultater på højeste niveau”. I tråd med dette afsætter Gentofte Kommunes Fritidsafdeling årligt to puljer til at støtte idrætsforeninger i at forbedre talentmiljøerne.

Eliteidrætspuljen

Fritidsafdelingen afsætter årligt 100.000 kr. til, at støtte eliteidrætsudøvere eller eliteidrætshold med et særligt resultatperspektiv. Puljen har til formål at yde økonomisk støtte til eliteidrætten og som udgangspunkt at støtte rejser til kampe/turneringer, som man er kvalificeret til. Det kunne f.eks. være i forbindelse med deltagelse i europæisk eller international konkurrence.

Se retningslinjer og ansøgningsskema under ”dokumenter” nederst på siden.

Pulje til talentudviklingsmiljøer

Fritidsafdelingen afsætter årligt 120.000 kr. til at støtte idrætsforeninger i at forbedre talentmiljøerne. Foreninger med allerede eksisterende talentmiljø, som ønsker at udvikle deres miljø i foreningerne kan søge om støtte til forskellige tiltag via denne pulje. Det kan for eksempel være uddannelse af trænere, forældre og udøvere i specifikke færdigheder til gavn for klubbens samlede talentmiljø.

Se retningslinjer og ansøgningsskema under ”dokumenter” nederst på siden.