Talentudvikling og Eliteidræt

Samarbejdet med Team Danmark og Gentofte Kommune har eksisteret siden 2008 og parterne er pt i gang med at genforhandle aftalen med det formålet at sikre de bedste vilkår for eliteidrætten.

ungt talent spiller basketball

Samarbejdet med Team Danmark og Gentofte Kommune har eksisteret siden 2008 og handler om at sikre de bedste vilkår for talentfulde idrætsudøvere, så de kan klare både uddannelse og sport.

Et samarbejde med Team Danmark om at være eliteidrætskommune betyder, at kommunen vælger at fokusere på talentudviklingen for aldersgruppen 13-18 år – i tæt samarbejde med eliteidrættens hovedorganisation, Team Danmark samt relevante idrætsforbund og ni udvalgte af kommunens klubber.

De mange års samarbejde har blandt andet resulteret i etablering af særlige ordninger for idrætselever på Bakkegårdsskolen, Ordrup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium og Gentofte HF.

De udvalgte samarbejdsklubber, forældre og talenter har gennemgået uddannelsestilbud, og samtlige har været del i det sportspsykologiske tiltag ”Viden til Gøren”, som arbejder med mentalitetsudvikling

Som eliteidrætskommune skal Gentofte Kommune og Team Danmark blandt andet samarbejde om at styrke eliteidrætsklubbernes trænere, ledere og talenter i samarbejde med relevante specialforbund, samt være medvirkende til at formidle ekspertviden inden for idrætsmedicin, ernæring, fysisk træning og idrætspsykologi.

Udviklingen af elite- og talentarbejdet i Gentofte Kommune har igennem samarbejdet fokus på ni talentudviklingsklubber, udvalgt af hhv. forbund, Team Danmark og Gentofte Kommune:

• Sejlklubberne i Hellerup og Skovshoved Havn
• Gentofte Badminton Klub og SIF Badminton
• Gentofte Volley
• HIK Tennis, Gentofte Tennis Klub og SIF Tennis
• Hellerup Fægte-Klub
• Gentofte Stars, Ishockey
• SISU Basketball
• Kajakklubberne i Skovshoved og Hellerup Havn
• Gentofte Svømmeklub

Hvis du vil vide mere kan du kontakte elitekoordinator Nanna Lykke Merrild på 3998 5047, nalm@gentofte.dk eller Stine Muldbak Andersen på 3998 5033, smu@gentofte.dk