Skoleindskrivning

Alle børn, der fylder 6 år i indeværende år, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august.

Digital skoleindskrivning til 0. klasse august 2021

Et barn, der fylder 5 år inden den 1. oktober indeværende år, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Informationsmøder

Hvert år afholdes der informationsmøder på skolerne i forbindelse med skoleindskrivning til 0.klasse.

I år afholdes informationsmøderne fra 23. november til 2. december 2020.

Grundet corona restriktionerne er de fysiske informationsmøder på skolerne aflyst, og erstattes af digitale møder på TEAMS.

NY OPDATERING

Der er den 19. november 2020 udsendt link til de digitale møder på skolerne. Linket er sendt til alle forældre gennem e-boks.

Skulle det ske at du/I ikke har modtaget beskeden i e-boks, så kontakt os gerne snarest muligt på Skoleindskrivning@gentofte.dk

Oversigt over hvornår hvilke skoler afholder informationsmøde.

Hold jer opdaterede på Gentofte Kommunes hjemmeside samt skolernes hjemmeside.

Vigtige datoer i forbindelse med skoleindskrivning til 0. klasse august 2021.

Mandag den 23. november 2020 - indskrivningen åbner kl. 08.

Mandag den 4. januar 2021 - indskrivningen lukkes kl. 23.59.

Mandag den 8. januar 2021 - sidste frist for anmodning for udsat skolestart.

Senest medio marts 2021 har alle forældre modtaget brev om, hvor deres barn er optaget

Digitalt link til skoleindskrivningen

Skoleindskrivning til 0. klasse august 2021 foregår via dette link

Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 00.

Udsat skolestart

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse i 2021, skal der søges om udsættelse af skolestart. Deadline for ansøgning om udsat skolestart er mandag d. 8. januar 2021.

Ansøgningsblanket om udsat skolestart i 2021