Skolebestyrelser

Der er skolebestyrelser på alle kommunens skoler. Skolebestyrelsen er et forum hvor forældre kan få indflydelse på deres barns skole og samarbejde med ledelsen.

Skolebestyrelsens opgave på de enkelte skoler er at fastsætte principper for skolens daglige liv indenfor de rammer, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen herunder mål og rammer for skole/hjem samarbejdet.

Det sker i tæt kontakt med det netværk af kontaktforældre valgt blandt forældrene i de enkelte klasser.

Medarbejder- og elevrepræsentanter vælges for et år ad gangen. 

Skolebestyrelsen består af:

  • 7 forældrerepræsentanter (valgt for fire år)
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter 
  • Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret

Gentofte Kommune har besluttet at afholde forskudte valg til skolebestyrelserne:

"De ordinære skolebestyrelsesvalg ligger i foråret året efter kommunalbestyrelsesvalget i november. Ved disse valg vælges 4 forældrerepræsentanter. 3 forældrerepræsentanter er på valg to år efter det ordinære skolebestyrelsesvalg"

Skolebestyrelsen afholder en gang om året et møde for forældre, medarbejdere og elever, hvor en redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og dens planer for det kommende år fremlægges.

Oversigter over de enkelte skolebestyrelser kan du finde på skolernes egne hjemmesider.