GFO Skovgården

Adresse

Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 3998 5200

GFO Skovgården er en skolefritidsordning beliggende på Skovgårdsskolen.

GFO'en har plads til ca. 380 børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 7.00 - 17.00

Fredag kl. 7 - 16.

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på Skolen hjemmeside.

Der er en kommunal lukkeuge i uge 29.

 

Leder:
Marie Louise Olesen
Særlige bemærkninger:
-

Skovgårdsskolen GFO er en ambitiøs GFO, der sætter det enkelte barn i centrum.

Vi er kendetegnet ved fagligt kompetente medarbejdere og en engageret forældregruppe.Vi er placeret tæt på Dyrehaven og vores klasser og årgange i GFO´en benytter sig af denne mulighed.

Vores skole blev færdigombygget i forbindelse med SKUB-projektet i 2010. Det betyder, at vi i dag stadig har vores fantastiske udendørsfaciliteter, nye hjemområder til hver årgang samt mange spændende ny fagområder og ikke mindst en ny idrætshal som bliver udnyttet i GFO tiden.

På Skovgårdsskolen er der ca. 100 medarbejdere, hvoraf 25 er ansat i GFO´en.

I indskolingen har lærere og pædagoger et tæt samarbejde, hvilket vi udnytter i de første 12 uger af børnehaveklasserne, hvor eleverne inddeles i forskellige farvegrupper, inden de endelige klassedannelser finder sted primo november. Denne praksis er velfungerende og giver et godt fundament for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, både i skoletiden og fritiden.

GFO´en er opdelt i to afdelinger: En afdeling for børnehaveklasserne, og en for eleverne i 1. – 3. klasse. GFO Skovgården arbejder i hverdagen ud fra disse overskrifter: Kundskaber, Dannelse, Trivsel, Medansvar, Sundhed og bevægelse. Læs mere på vores hjemmeside via linket nederst på siden.

Hele skolen (inkl. GFOén) arbejder overordnet set ud fra en målsætning, der lyder: Vi udfordrer og udvikler barnets innovative evner. Denne vision udmønter vi i det daglige arbejde i de enkelte klasser, på årgangene, men også i vores måder at samarbejde på.

Vi er glade for og stolte af vores skole og GFO med både traditioner og udvikling. Vi ser derfor frem til at give dit barn nogle trygge og fagligt udviklende år på Skovgårdsskolen.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,