GFO Bakkegård

Adresse

Skolebakken 20 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 3998 5117

GFO Bakkegård er en skolefritidsordning beliggende på Bakkegårdsskolen.

GFO'en har plads til ca. 250  børn fra børnehaveklassen til og men 3. klasse.

Åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 7.00 - 8.00 og 11.30 - 17.00

Fredag: kl. 11.30 - 16.00 

Telefonnumre til de forskellige spor:

Spor A: 39 98 51 19

Spor B: 39 98 51 18

Spor C: 39 98 51 17

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på Bakkegårdsskolens hjemmeside.

Leder:
Turi Høgh
Driftform:
NA
Paraplyorganisation:
NA
Særlige bemærkninger:
-

Trygge fælles rammer, læring af tradition, værdien af fælles kultur

Skolen og GFO’en skal i sin dagligdag fremstå som en stabil og tryg social ramme, der rummer og
værdsætter børnenes forskellighed. Det er en væsentlig faktor for børnenes trivsel og udvikling i
lege- og læreprocesser. En tryg social ramme skal blandt andet opnås gennem synlige fælles almene
normer, traditioner og fælles kultur.

At understøtte børnenes udvikling til aktive demokratiske samfundsborgere

Skolen og GFO’en skal inddrage børnenes forskellighed aktivt og positivt så børnene lærer at
magte, forstå og værdsætte forskellighed for at kunne håndtere uenigheder/konflikter på en demokratisk
måde via dialog. Børnene skal lære at se deres egen andel i det sociale fællesskab, herunder
andel i konflikter og konfliktløsninger.

At styrke børnenes personlige udvikling og selvstændighed

Skolen og GFO’en skal med afsæt i den fælles ramme styrke børnenes personlige udvikling og
alsidighed på en måde, så børnene arbejder med alle deres kvalifikationer, erfaringer og kompetencer
med det formål at fremme deres selvstændighed, selvrespekt og individualitet i et socialt
fællesskab. Herigennem opnår børnene de bedste muligheder for at skabe sig et godt liv ud fra egne
forudsætninger og muligheder.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,