Efter skoletid

Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år.

Der er i alt 10 fritidscentre i Gentofte Kommune.

Fritidscentrene tilbyder børn og unge en sjov og aktiv fritid i en tryg ramme omkring samværet med deres kammerater. 

Fritidscentrene er fritidstilbud, hvor der ikke er kontrol med børnenes fremmøde. Børn og forældre aftaler således selv børnenes "komme-og-gå-tider". 

Åbningstider 

De enkelte fritidscentres åbningstider for fritids og ungdomsklub kan ses på deres respektive hjemmesider.

Vangede -, Hellerup -,  og Ordrup Fritidscenter har tilrettede åbningstider for børn fra privatskoler.   

Fritidscentrene har lukket i juli måned og mellem jul og nytår.