Etablering af privatinstitutioner

Vil du etablere en privatinstitution, skal du foruden de centralt fastsatte regler leve op til kommunens kriterier for etablering.

Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution.

Gentofte Kommune har 3 privatinstitutioner. En vuggestue, en børnehave og en der både modtager vuggestuebørn og børnehavebørn.

Privatinstitutioner står selv for visitation af børn og opkrævning af forældrebetaling. Privatinstitutionen får tilskud til driften fra barnets bopælskommune.

Det er den kommune, hvor privatinstitutionen er beliggende, der skal godkende privatinstitutionen, så det er den enkelte kommunes kriterier, som privatinstitutionen skal leve op til.

Du finder oplysninger om, hvordan du opfylder Gentofte Kommunes kriterier, og om hvordan du søger om godkendelse til drift af en privatinstitution her: Læs om etablering af privatinstitutioner.