Tilbud til forældre til børn i 1.-6. klasse: FÅ STYR PÅ angsten

Vi kan nu tilbyde et forældrebaseret selvhjælpsprogram rettet mod forældre til børn i 1. - 6. klasse, hvor barnet har moderat angst. Det vil sige at barnet har problemer i hverdagen, i en grad så forældrene oplever, at der er behov for støtte og hjælp, men ikke i en grad så det forstyrrer massivt.

Programmet henvender sig til familier der bor i Gentofte Kommune som ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst. Link til programmet "FÅ STYR PÅ angsten".

Det kan være at svært at vide, om ens barn har angst.

Derfor inviteres du, som forælder til børn i 1. - 6. klasse, til et informationsmøde, hvor psykologer fra PPR vil fortælle om, hvordan angst kommer til udtryk hos børn i den alder, og samtidig fortælle mere om selve programmet "FÅ STYR PÅ angsten".

Informationsmødet afholdes virtuelt:

Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 17 - 18.30 via Teams.
I tilgår mødet ved at trykke her.

Du skal ikke tilmelde dig mødet, men kan bare ”hoppe på”.

Er du i tvivl, om det vil være relevant for dig, så læs mere om angst hos børn. Læs mere om angst hos børn.

Hvis du er forhindret i at deltage i informationsmødet, men ønsker at tilmelde dig programmet FÅ STYR PÅ angsten, har vi brug for at få dine kontaktoplysninger, så vi kan fremsende noget materiale til din e-boks.

Tilmelding til FÅ STYR PÅ angsten sker ved at sende en SMS til Zahra Hussain på 2166 4049 med følgende indhold: Tilmelding, dit navn og mobiltelefonnummer. Herefter vil du blive ringet op for nærmere aftaler. Dette skal du gøre senest onsdag den 27. januar kl. 12.00.

Da vi kun har et vist antal pladser, vil vi besætte pladserne ud fra en vurdering af barnets angstniveau, hvilket du som forælder vil blive bedt om at angive ved udfyldelse af et screeningskema og et spørgeskema. Skemaerne vil blive sendt til din e-boks. De udfyldte skemaer skal være os i hænde senest søndag den 31. januar 2021 kl. 12.00.

Kontakt PPR

Kontakt PPR på telefon 3998 4231 for at høre mere.