Logopæder i PPR

Logopæden kan hjælpe, når børn har en forsinket eller på anden måde bekymrende udvikling af kommunikation, sprog og tale.

Det kan f.eks. være:

 • At barnet har svært ved at tale
 • At barnet har svært ved at forstå sprog
 • At barnet har svært ved at udtale ord
 • At barnet stammer
 • At barnet er hæst
 • At barnet har hørevanskeligheder
 • At barnet har grundlæggende kommunikationsvanskeligheder

Logopæden arbejder først og fremmest med at give viden og redskaber til de voksne omkring barnet, så de kan støtte barnets udvikling bedst muligt. Sprog udvikles i samspil med andre, og særligt sammen med de nære voksne og i de fællesskaber barnet er i til daglig. Logopæden kan fx hjælpe med vejledende og rådgivende samtaler og sproglige undersøgelser. Logopæden vurderer hvilke indsatser, der bedst tilgodeser barnets sproglige vanskeligheder.

Eksempler på indsatser:

 • sproglige undersøgelser og vurderinger i form af observationer og/eller testning med mundtlig tilbagemelding
 • udredende/vejledende undervisning med deltagelse af forældre og pædagoger/lærere i videst muligt omfang
 • vejledning til forældre og pædagoger/lærere om sprogstimulering
 • vejledning og hjælp til etablering af alternative kommunikationsformer
 • visitation til sproggruppe, fonologigruppe, forældre-barn tilbud til småbørn med stammen. Dette gælder på dagtilbudsområdet
 • visitation til stammegruppe for skolebørn
 • deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Læbe-Ganespalte Centret, Oralmotorisk team, audiologisk afdeling

 

Mere information om Logopædiske tilbud:

Sproggruppe for børn med specifikke sproglige vanskeligheder (pdf)

Fonologigruppe for børn med udtalevanskeligheder - dysfonologi (pdf)

Forældre-barn tilbud til småbørn med stammen (pdf)

Stammegruppe (pdf)

Logopæden på skolerne (pdf)