Psykologer i PPR

Psykologerne betjener alle dagtilbud, dagplejer, skoler og specialtilbud i Gentofte Kommune.

Psykologens primære opgave er sammen med forældre, pædagoger og lærere at tage hånd om bekymringer og udfordringer for børn og unge i forbindelse med udvikling, trivsel og færden i sociale fællesskaber og læringsfællesskaber. 

Det kan fx være ved:

 • Udviklingsforstyrrelser.
 • Vanskeligheder med socialt samspil og deltagelse i fællesskaber og leg.
 • Uhensigtsmæssige og atypiske adfærdsmønstre og/eller følelsesmæssige reaktioner.
 • Faglige og læringsmæssige vanskeligheder.
 • Kognitive vanskeligheder.
 • Uro, opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
 • Følelsesmæssige udfordringer.

Bekymringer og udfordringer ses i sammenhæng med barnets/den unges dagligdag og netværk. Psykologen afdækker i samarbejde med de voksne omkring barnet/den unge både ressourcer og svagheder og søger at inddrage barnets perspektiv.

Psykologernes indsatser kan bestå i:

 • Orienterende samtaler med forældre og/eller pædagogisk personale.
 • Vejledning og rådgivning til forældre og/eller pædagogisk personale.
 • Supervision af fagpersonale, hvor en specifik situation eller en tematik kan gennemgås.
 • Observation af adfærd, relationer, samspil og/eller kommunikation.
 • Psykologisk udredning og vurdering.
 • Udarbejdelse af skriftlig pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV).
 • Visitation til udredning i Børne-og Ungdomspsykiatrien (BUC).
 • Deltagelse i samarbejde med andre fagpersoner – Sundhedspleje, Børneterapi, Børn og Familie m.fl.