Forældrepiloterne

Tilbud til forældre til børn i alderen 3-10 år.

I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan vi nu tilbyde forældrevejledningsprogrammet Forældrepiloterne. Programmet er udviklet til forældre med et barn, som har udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet i alderen 3-10 år.
Programmet henvender sig til familier, der bor i Gentofte Kommune, og er udviklet som en forebyggende indsats. Det vil sige til forældre, hvor deres barn ikke aktuelt har behov for at blive udredt for udfordringer med uopmærksomhed, hyperaktivitet eller impulsivitet i regi Børne- og Ungdomspsykiatrien.
Forældrepiloterne bygger på velafprøvede metoder og viden omkring børn med ADHD og lignende vanskeligheder med uro, opmærksomhed og impulsivitet, og tilbyder hjælp og støtte til forældre.

Hvad kan jeg som forælder forvente af programmet?

Formålet med Forældrepiloterne er at give dig viden og redskaber til at støtte dit barn i at lære nye færdigheder og i at udvikle de færdigheder, dit barn har i forvejen.

Hvordan er Forældrepiloterne opbygget?

Forældrepiloterne forløber over 10 uger, hvor man møder op til 4 workshops i hhv. uge 1, 4, 7 og 10.
I ugerne mellem workshops skal du som forælder arbejde med de strategier og øvelser, som du bliver introduceret til i forløbet.
Gruppelederne er psykologer fra PPR.

Læs mere i pjecen om Forældrepiloterne.

Hvis du er i tvivl, om det vil være relevant for dig og din familie, kan du, som forælder til et barn i alderen 3-10 år, deltage i et informationsmøde, hvor psykologer fra PPR vil fortælle om, hvordan udfordringerne kan se ud, og mere om selve programmet ”Forældrepiloterne”.
Informationsmødet afholdes:

 Onsdag d. 26.05.2021 kl. 17.00-18.30
Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund - Rådhushallen (benyt hovedindgangen)

Det er nødvendigt at tilmelde sig informationsmødet senest søndag d. 23. maj 2021 ved at hente en gratis billet: Tilmeld dig her.

Har du ikke mulighed for at deltage på informationsmødet, men ønsker at blive tilmeldt ”Forældrepiloterne”, bedes du kontakte administrativ medarbejder Zahra Hussain på 2166 4049 eller sende en mail til gentofte@gentofte.dk (skriv i emnefeltet: Att.: PPR Zahra Hussain) med information om, at du ønsker at tilmelde jer. Her vil vi gerne have følgende oplysninger på begge forældre og barnet: Navn og cpr.nr, telefonnumre og mailadresser på begge forældre og information om barnets skole og klasse. Dette skal du gøre senest onsdag den 2. juni kl. 12.00.

Kontakt PPR

Kontakt PPR på telefon 3998 4231 for at høre mere.


Ansvarlig for siden: