PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR tilbyder psykologisk og logopædisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at støtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge.

PPR består af psykologer og logopæder.

PPRs medarbejdere samarbejder tæt med kommunens vuggestuer, børnehaver, dagpleje og skoler om det enkelte barn og om de mere generelle rammer i dagtilbud og skoler.

PPR er en del af Børn og skole og indgår i samarbejde med andre relevante faggrupper.

Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i PPR.

PPR, Børns Sundhed og Forebyggelse

Gentofte Rådhus

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Tlf.  39 98 40 44.

Mail: pprgentofte@gentofte.dk