Gravsteder

Der kan vælges mellem urnegravsteder og kistegravsteder afhængig af benyttelsen. Det er vigtigt at I vælger det rigtige gravsted, som passer jer. Her får du råd og vejledning.

Hellerup Kirkegård - Ældre traditionelt familiegravsted

Ved kistebegravelse skal der vælges gravsted straks. Ved urnenedsættelse er der rigelig tid til at foretage det rette valg.

Nogle vælger, i hast, den anonyme fællesgrav for senere at fortryde, at man ikke kan lægge blomster eller evt. en gravsten til identifikation af urnens nøjagtige placering.

Gentofte Kommunes kirkegårde rummer en række meget forskellige gravpladser, og det er vigtigt, at man inden beslutning træffes - orienterer sig om de mange muligheder.

Beslutningen rækker mange år frem i tiden, og er valget forkert, står det ofte ikke til at ændre. Der kan ved henvendelse til de enkelte kirkegårdskontorer træffes aftale om valg af gravsted, ligesom man også her er behjælpelige med råd og vejledning om gravstedets anlæg og øvrige udsmykning.

Det traditionelle individuelle gravsted, Familiegravsted

Benyttes både til kistebegravelse og urnenedsættelse. Gravstedets form er karakteriseret ved at være indhegnet af hække. Der er vide rammer for anlæg, beplantning og monument på gravstederne, der kan have meget varierende størrelser. Gravstedet skal efter overtagelsen anlægges og vedligeholdes. Dette kan du selv gøre, eller kirkegårdene kan tilbyde at varetage dette enten mod engangsbetaling eller i årlig regning.

Gravsteder anlagt i et fælles anlæg

Disse gravsteder kan erhverves både til kistebegravelse og urnenedsættelse. Gravstederne her kan have mange forskellige udformninger, lige fra det helt enkle, hvor gravstedet henligger i græs blot markeret af ensartede gravsten, over mere havemæssige anlæg, til den egentlige skovkirkegård, hvor naturen får lov til at råde.

Den individuelle udsmykning i disse anlæg er altid reguleret af servitutter, der sikrer, at anlæggets karakter bevares. Derfor varetages vedligeholdelsen altid kun af kirkegården mod betaling af engangsbeløb ved erhvervelsen. Mange af disse anlæg benyttes som alternativ til den helt anonyme fællesgrav.

Fællesgrav

Fællesgravene er alle anlagt som et plejet græsareal, hvori urner nedsættes helt anonymt, dvs. at den enkelte urnes placering normalt ikke vil blive oplyst for de pårørende. Individuel udsmykning kan ikke finde sted, så blomster m.v. må henlægges på de dertil indrettede blomsterpladser. 

Urnegrave på Mariebjerg Kirkegård afdeling 30 A
Mariebjerg Kirkegård afdeling 30 A. Urnegrave med helt enkle liggesten i en græsplæne.


Gentofte Kirkegård afdeling F. Urnegrave i et fælles anlæg.

Den kendte fællesgrav på Mariebjerg Kirkegård afdeling 15
Mariebjerg Kirkegård afdeling 15. ”Sekskanten”, Den ”kendte” Fællesgrav.

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,