Kystrenovering af Bellevue

Gentofte Kommune har sammen med staten og Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet en idéskitse til fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark.

Idéskitsen skal skabe bedre sammenhæng i fremtidige istandsættelser af strandparken og sætte skub i en udvikling, der fremtidssikrer områdets store rekreative værdier. Det er samtidig hensigten, at idéskitsen skal bane vej for en egentlig helhedsplan for området.

Idéskitsen i korte træk

Idéskitsen er tænkt som den overordnede plan for området og rummer samtidig en række forslag til fremtidige renoveringer og genopretninger af bygninger og sandstrand. Forslagene er opdelt i faser, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden, og som alle tager hensyn til områdets særlige karakter.

Det er allerede planlagt at renovere de kystnære konstruktioner, der efterhånden er i meget dårlig stand. Projekteringen af denne fase er sat i værk.

Bellevue Strandpark er i dag ejet af Gentofte Kommune, staten og Lyngby-Taarbæk Kommune gennem interessentselskabet I/S Bellevue.

Du kan rekvirere idéskitse og projektforslag for kystrenoveringen hos Park og Vej, tlf. 3998 8100.