Pleje af de grønne områder

Gentofte Kommune er en grøn kommune med mange naturområder, parker og haveanlæg. Fælles for plejen af arealerne er et ønske om at udvikle nogle varierede, smukke og frodige grønne områder til glæde for byens borgere og til gavn for dyre- og plantelivet.

Gentofte Sø

Plejen af de grønne områder har i de senere år ændret sig fra, at både moser og parker blev plejet i traditionel parkstil til, at områderne i dag passes med udgangspunkt i de konkrete anlægs særlige karakter.

Dette indebærer, at f.eks. moseområder, der tidligere havde et meget højt plejeniveau, i dag plejes på et lavere niveau som egentlige naturområder, hvor der tages hensyn til udvikling af et varieret dyre- og planteliv.

Krav til plejemetoder

Gentofte Kommune er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk økologis koncept Giftfri Have og det betyder, at der ikke bliver brugt pesticider i plejen af de grønne områder.

Anvendelsen af kunstgødning er ligeledes begrænset til stort set kun at omfatte intensivt benyttede græsplæner samt bede med blomster.

Mål med plejen

Det er målet med plejen, at der skal være et alsidigt udbud af grønne områder i Gentofte Kommune med muligheder for forskellige rekreative oplevelser for borgerne. Plejen skal tillige udføres, så den økonomiske ramme overholdes.

Plejen udføres differentieret efter arealernes oprindelse og udformning. Alle anlæggene er opdelt i 3 kategorier:

  • Haveanlæg   
  • Parker
  • Naturområder 

Inden for hver kategori kan der forekomme elementer fra de andre kategorier af hensyn til variationer i oplevelsen og af hensyn til dyr, fugle og planter.

Opdelingen repræsenterer almindeligt kendte begreber, og benyttes som dagligt arbejdsredskab. Ved opdeling af de grønne områder i de tre kategorier dannes et godt overblik over plejen, og plejeindsatsen kan prioriteres og effektiviseres. 

Udvikling af de grønne områder

Med udgangspunkt i de 3 plejekategorier udarbejder Park og Vej udviklingsplaner for de enkelte områder for derved at kunne styre og målrette plejeindsatsen.

Den overordnede plan for plejen af de grønne områder i Gentofte Kommune er at bevare og udvikle anlæggene, så deres karakter og udformning understøttes.