Øregård Park

Øregård Park er anlagt i romantisk engelsk landskabsstil i starten af 1800-tallet omkring Øregård, der i dag fungerer som museum. Her kan du spadsere på de mange stier og gå gennem forskellige bevoksninger med skift mellem lys og skygge.

Øregård Park

Ud over sin funktion som rekreativt grønt område for kvarterets beboere, har parken stor havekunstnerisk værdi. Den er et enestående eksempel på en romantisk have, hvor de havearkitektoniske virkemidler, som kendes fra den engelske landskabshave, er blevet rendyrkede og forenklede (stiliserede).

Den centrale del af parken udgøres af en kunstig kanal med tilstødende græsflader, der skal illudere et flodlandskab. Parken indrammes af en randbeplantning, der har skovkarakter.

Der er etableret en stor løgplæne i parkens nordvestlige del, som hvert forår er en fryd for øjet. 

Der er etableret en legeplads i den nordøstlige del af parken. Du kan læse mere om legepladsen i Øregård Park her.

Derudover findes der en boulebane og mange skulpturer i parken.

Arealet er ca. 49.000 kvm.

Beliggenhed

Bag Hovedbibliotektet, afgrænset af Strandvejen, Tranegårdsvej og Øregårds Allé. Hellerup Sogn.

Tilgængelighed

Parken har et varieret terræn, men stienerne er med asfalt og derfor tilgængelige for gangbesværede. 

Historie og ejerforhold

Oregaard, som ejendommen oprindelig hed indtil det 19. århundrede, er en af de første udflyttede gårde, som blev udskiftet fra det Bernstorffske gods i 1765.

I 1806 købtes ejendommen af landeværnskaptajn og grosserer Johannes Søbøtker, som opførte den nuværende hovedbygning og samtidig anlagde parken.

Kommunen erhvervede i 1917 Øregården. I 1918 åbnedes den 5,1 ha store park for offentligheden.

I hovedbygningen indrettedes Topografisk Museum, som åbnedes i 1921. Bygningen, som blandt andet rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling, drives i dag som en selvejende institution, med skiftende udstillinger.

 Du kan læse mere om Øregaard Museum her.