Naturområder

Der er 10 grønne områder, der plejes som naturområder. Det vil sige, at der er fokus på at bevare og udvikle et rigt dyre- og planteliv, samtidig med at områderne skal være gode, rekreative rammer for kommunens borgere.

Baunehøj

Fælles for de 10 områder er, at beplantningerne skal fremstå naturlige og bestå af plantearter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Naturområder

At et områder er "naturområde" betyder, at græsvegetationen får lov at vokse op og udvikle sig til blomsterenge og høstes ca. en gang om året. Dette gøres for at fremme udbredelsen af blomstrende urter og dermed skabe levesteder for insekter, der igen er føde for fuglene.

De 10 kommunale grønne områder er:

  • Baunehøj
  • Brobæk Mose
  • Christiansholms Mose
  • Ellemosen
  • Gentofte Sø
  • Holmehaven
  • Hundesømosen
  • Nymosen
  • Skovshoved Mark
  • Vintappersøen

Du kan læse mere om flere af naturområderne i venstre menuen.

Plejemetoder for naturområder

I naturområderne tager plejen udgangspunkt i vegetationen og sigter på at fremme et rigt og varieret dyre- og planteliv i søer og moser.

Du kan læse mere om Pleje af de grønne områder og Plejemetoder for naturområder her.