Deltagelse i grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

Spørgsmål til grundlovsceremonier

Vil du vide mere om grundlovsceremonierne, kan du kontakte Indfødsretskontoret hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs også Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier fra retsinformation.dk  

Det  er vigtigt, at ansøgere til dansk statsborgerskab har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet, da ansøgeren ikke kan deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen.

Du kan finde mere information på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Gentofte holder 2 årlige grundlovsceremonier - én i marts måned og én i september måned. Deltagelse kræver tilmelding.

Næste grundlovsceremoni 

Grundlovsceremonierne i 2021 i Gentofte Kommune bliver holdt den 25. marts og den 23. september (begge dage er torsdage) og finder sted på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Tidspunktet er fra kl. 17-19.

Ceremonien vil blive tilrettelagt, så vi bedst muligt efterlever retningslinjerne i forhold til håndtering af risiko for coronasmitte.  

Ceremonierne gennemføres uden håndtryk - under forudsætning af, at loven om suspension af håndtryk fortsat er gældende. 

Tilmelding

Dem, der er/har været omfattet af loven i december 2019, juni 2020 eller senere, kan tilmelde sig ceremonierne her på siden: (Linket er deaktiveret, når tilmelding ikke er mulig

Tilmelding til Grundlovsceremoni

Der åbnes for tilmelding ca. 6 uger før ceremonien finder sted. Tilmelding skal ske senest 8. marts 2021, herefter lukkes for tilmelding. 

Efter tilmeldingsfristen

Vi sender en samlet deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet straks efter tilmeldingsfristens udløb.

Når ministeriet har modtaget deltagerlisten fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået kriminelle forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

Når Gentofte Kommune har modtaget endelig besked fra ministeriet, sender vi dig en endelig bekræftelse på din deltagelse i grundlovsceremonien med nærmere oplysninger om tidspunkt for ceremoni, og hvordan det vil foregå. Vi forventer, at det sker et par dage før ceremonien finder sted.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien

Du skal huske at medbringe:

  • gyldig billedlegitimation
  • blanketten, som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – denne må ikke være udfyldt/underskrevet på forhånd

Du bedes møde op på rådhuset ½ time før ceremonien starter for at blive registreret/tjekket ind.