Takster for begravelse

Gældende for begravelse mm. på kirkegårdene i Gentofte Kommune.

Billede af mønter

Takstregulativ gældende fra den 1. januar 2021

Takstregulativ i henhold til bestemmelserne i § 6, stk. 1 & 3 i vedtægt for kirkegårdene og begravelsesvæsenet i Gentofte Kommune.  

Erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravsteder

For erhvervelse betaler borgere i kommunen:

Almindelige gravsteder pr. kvm for 20 år                   Kr. 1060,00 
Almindelige urnegravsteder pr. 0,5 kvm for 10 år        kr.    970,00

For hvert år herudover betales forholdsmæssigt. 

Endvidere betales for obligatorisk andel i hæk / beplantning / anlæg og / eller vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende servitutter og takster, der udleveres på kirkegårdene ved køb af gravsted:

Fællesurnegrave         Kr. 2.225,00 
Fælleskistegrave         Kr. 3.440,00
Fællesbørnegrave        Gratis

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har truffet anden bestemmelse, kan gravsteder erhverves af personer bosiddende udenfor kommunen mod dobbeltbetaling.

Graves gravning, tilkastning og stampning 

En grav for voksne alm. dybde (hverdage)                                  Kr. 3.963,00 
En grav for voksne alm. dybde (lør-/søn- og helligdage)               Kr. 7.924,00
Børnegrave, kistelængde 1,50 meter (hverdage)                        Kr. 1.520,00
Børnegrave, kistelængde 1,50 meter (lør-/søn- og helligdage)      Kr. 3.036,00

Urnenedsættelse alm. urnegrav hverdage

Urnenedsættelse alm urnegrav lørdage

kr.     904,00

Kr. 7.040,00

Fællesurnegrave Kr.    565,00 

Kremering 

Mariebjerg Krematorium er lukket pr. 31/12-2010. Der henvises til områdets øvrige krematorier.

Kapeller

Pr. påbegyndte ½ time.

Mariebjerg Kirkegårds kapeller, excl. kor og organist     
(hverdage)                                
Kr.   840,00 
Mariebjerg Kirkegårds kapeller, excl. kor og organist
(lørdag, søn- og helligdage)             
Kr. 1.910,00
Orgelspil og korsang (kun Mariebjerg)                      Kr. 1.436,00

Assistancer

Assistance ved begravelser uden benyttelse af kapel:

Hverdage  Kr.   440,00 
Lørdage, søn- og helligdage      Kr. 1.290,00 

Ordning og pålægning af kranse uden benyttelse af kapel:

Hverdage  Kr.   440,00 
Lørdage, søn- og helligdage     Kr. 1.290,00 
Ekstravagt, pr. påbegyndt time (regnet fra ordinær vagts afslutning)     Kr. 440,00 
 
Undtagelsesvis: Begravelser efter kl. 14.00, pr. påbegyndt time       Kr. 1.290,00