Adressebeskyttelse

Du kan beskytte dit navn og din adresse, således at oplysningerne ikke bliver videregivet.

Navne- og adressebeskyttelse (hemmelig adresse) 

Beskytter mod, at dit navn og adresse udleveres til private. Beskyttelsen gælder ikke i forhold til de offentlige myndigheder. Du er også beskyttet mod optagelse i den lokale vejviser og mod henvendelser fra forskningsbaserede institutioner.

I særlige tilfælde kan de offentlige myndigheder tilsidesætte navne- og adressebeskyttelsen og udlevere oplysninger til private, hvis anden lovgivning kræver det. Også kreditorer, der kan dokumentere et forfaldent økonomisk krav, kan i særlige tilfælde få udleveret oplysningerne.

Navne- og adressebeskyttelsen gælder et år ad gangen og skal hvert år fornyes skriftligt. Dette kan ske ved henvendelse i Kommuneservice. 

Lokalvejviserbeskyttelse

Beskytter mod, at navn, stilling og adresse bliver optaget i lokale telefonbøger og vejvisere. Lokalvejviserbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler Folkeregistret, at den skal ophæves.  

Markedsføringsbeskyttelse

Beskytter mod at få tilsendt personligt adresseret reklamemateriale fra virksomheder. Beskyttelsen gælder både e-mail og almindelig post. Markedsføringsbeskyttelsen gælder ikke uadresserede, husstandsomdelte tilbudsaviser m.m.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler Folkeregistret, at den skal ophæves.

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 1
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,