Lån til boligindskud

Du kan søge om lån til boligindskud, hvis du bor i almennyttigt boligbyggeri.

Du er berettiget til lån til boligindskud, hvis:

  • din bolig ligger i Gentofte Kommune
  • din bolig ligger i eller er en del af et almennyttigt boligbyggeri
  • din bolig er taget i brug efter 1. april 1964
  • din husstandsindkomst ikke overstiger kr. 257.670, hertil tillægges kr. 45.200 pr. barn indtil 4 børn. 

Lånet er rente- og afdragsfrit i de første 5 år, hvorefter det skal tilbagebetales over 10 år.

Du har mulighed for at søge om lån til boligindskud, hvis:

  • din formue og husstandsindkomst ikke overstiger kr. 257.670 og din nuværende bolig opfylder familiens behov efter kommunes mening
  • din husleje udgør mere end halvdelen af husstandsindkomsten
  • du har et tidligere indskudslån, som ikke er tilbagebetalt

Vi foretager en konkret vurdering af din ansøgning, før vi træffer en afgørelse. Indskudslån forrentes med 4,5% p.a. Vi skal aftale tilbagebetaling med et fast månedligt beløb, når vi bevilliger kommune lån.

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 1
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,