Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Barselsdagpenge

Find ud af, hvordan du som ansat, selvstændig eller ledig kan søge om barselsdagpenge. Find også ud af, hvilke regler der gælder.

Barselsdagpenge når du er ansat

Når du er ansat, kan du få barselsdagpenge, hvis du har:

 • Været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven.
 • Arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Sådan søger du om barselsdagpenge:

 • Din arbejdsgiver skal gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse, at du skal på orlov. Det kan de tidligst gøre den 1. dag, du er på orlov.
 • Du får Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge.

Vær opmærksom på, at du skal søge om barselsdagpenge inden:

 • 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven.
 • 8 uger efter lønudbetalingen er stoppet, hvis du får løn under noget af orloven.
 • 8 uger efter første orlovsdag, fx hvis en far holder forældreorlov uden løn.
 • Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling og behandling af ansøgning om barselsdagpenge.

Søger du for sent, kan du først få barselsdagpenge, fra den dag Udbetaling Danmark har fået din ansøgning.

Læs om barselsdagpenge når du er ansat
Kontakt Udbetaling Danmark for mere information om barselsdagpenge

Barselsdagpenge som selvstændig

Når du er selvstændig, kan du få barselsdagpenge, hvis du har:

 • Arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Overskud i din virksomhed.
 • Arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.

Er du nystartet, og har du været selvstændig i mindre end 6 måneder? Så kan du regne perioder med fra tidligere jobs.

Søg om barselsdagpenge på virk.dk

Vær opmærksom på, at du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, at barnet er født.

Læs om barselsdagpenge når du er selvstændig

Barselsdagpenge når du er ledig

Er du medlem af en a-kasse?

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er ledig og får dagpenge.

Kontakt din a-kasse for mere information.

Sådan søger du om barselsdagpenge:

 • Du skal fortælle din a-kasse om din barsel senest 8 uger efter fødslen.
 • Du får Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge.
 • Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet.

Får du kontanthjælp, ledighedsydelse, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse?

Du kan ikke få barselsdagpenge. Når du er på barselsorlov, får du i stedet for den ydelse, du har fået hidtil.

Kontakt jobcentret og fortæl, at du skal på barsel.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Læs om barselsdagpenge når du er ledig