Gå til hoved indhold

Medarbejderne fortæller

Tilfredse, dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan servicere borgerne bedst muligt. Læs hvad nogle af medarbejderne siger om at arbejde i kommunen

Lisa Skov, Leder af Center for Netværk

Lisa er 42 år og daglig leder i Center for Netværk, som tilbyder støtte og hjælp til borgere med forskellige diagnoser og sociale problemstillinger. Lisa har været leder i fem år og var tidligere socialpædagog i kommunen.

- Jeg kommer rigtig meget rundt i kommunen. Sammen med sagsbehandlerne besøger jeg borgerne, eller er til møder med vores samarbejdspartnere på rådhuset. Jeg prioriterer at være tæt på borgerne, for på den måde får jeg en god fornemmelse af, hvad mine medarbejdere møder i deres hverdag.

- Det er en bevidst ledelsesstrategi, at jeg har ’fingrene i mulden’, og jeg kan mærke, at det giver anerkendelse fra mine medarbejderes side. Jeg kender navnet på alle de over 100 borgere, min afdeling har ansvaret for. Det er vigtigt for mig at møde alle og hjælpe med at vurdere, hvilke indsatser der er brug for. Samtidig lægger jeg vægt på, at mine medarbejdere er der, hvor de brænder mest for at være og yder deres bedste. Jeg gør meget for at få øje på hver medarbejders potentiale.

I Gentofte Kommune er der gode vilkår og plads til nye idéer - der er en villighed til at eksperimentere og et stort råderum til at prøve nye ting af. Jeg føler, at der er kontant afregning hver dag – altså at vi gør en positiv forskel. Det gør mig enormt glad. Jeg er stolt af mine medarbejdere og det arbejde, vi udfører.

- Du kan ind i mellem føle dig lidt alene som leder, og derfor er det vigtigt for mig med et fagligt ledelsesnetværk. Jeg opsøgte fra starten et netværk, og jeg har siden etableret et sparringsnetværk med ligesindede. Jeg kan godt lide at være i ledelsesnetværk og skabe relationer på tværs. Jeg ser mig selv i Gentofte Kommune i mange år frem, jeg er glad her og har et godt netværk. 

Mathias Olander, Ungekulturkonsulent

Mathias er 35 år og startede i 2015 som ungekulturmedarbejder på Gentofte Hovedbibliotek. Efter seks måneder blev ungekulturdelen flyttet til rådhuset, hvor Mathias i dag er ungekulturkonsulent.

- Jeg er med til at skabe en ungekultur, hvor de unge går fra at være forbrugere af tilbud og kultur til at blive medskabende. Jeg inddrager og samskaber derfor meget med de unge og oplever, at det er en god metode til at lave arrangementer, workshops, koncerter og festivaler. Jeg inddrager også ungdomsuddannelser, f.eks. kommunens gymnasier. Det store netværksarbejde udvider hele tiden mine muligheder.

- Det kan godt lyde lidt kedeligt at arbejde i en kommune, men jeg oplever mit job som virkelig interessant. Jeg omtaler kommunen positivt i mit arbejde med de unge. En del af mit job er faktisk indirekte at brande kommunen over for de unge. Jeg har frihed til at afprøve nye ting og projekter med de unge og se, om det virker. Jeg danner netværk med mange forskellige medarbejdere i organisationen og kender mit mandat og mine rammer. Derfor kan jeg nemt inddrage eksterne samarbejdspartnere også.

Når jeg snakker med mine samarbejdspartnere fra andre kommuner, mærker jeg, at vi i Gentofte er langt i arbejdet med de unge. Den måde, vi arbejder med opgaveudvalg, inddragelse og samskabelse på giver opmærksomhed rundt omkring.

- Jeg er ansat i en god afdeling med søde og dygtige kollegaer, og jeg har rigtig god kontakt med min leder - lidt som en makker og sparringspartner. Det vigtigste er, at jeg kan mærke, at jeg får den opbakning og støtte, jeg har brug for – og det får jeg. Hvis idéen er god, så kan det ofte lade sig gøre at finde ressourcer og få idéen ud i livet. Jeg bliver værdsat og anerkendt for det jeg gør, og det gør mig glad i hverdagen.

- Der er også en høj grad af fleksibilitet på arbejdspladsen. Nogle gange er jeg på arbejde om aftenen, men så kan jeg holde fri på andre tidspunkter. Det passer godt ind i mit liv.

Hanne Aastrup, Udviklingssygeplejerske

Hanne er 61 år og har siden 2007 været udviklingssygeplejerske i en stabsfunktion. Hanne startede som hjemmesygeplejerske i 1995 og har i løbet af årene også arbejdet i andre stillinger i kommunen.

- Gentofte Kommune er en organisation med mange virkelig dygtige mennesker og meget potentiale. Jeg har mange gode arbejdsrelationer i hele organisationen – vi bruger hinanden og jeg kan altid ringe og spørge om hjælp. Det giver mig en stor arbejdsglæde.

- Organisationsudvikling er en stor del af mit job. Jeg laver virkelig meget forskelligt og har flyttet mig fagligt igennem årene. Som udviklingssygeplejerske tilrettelægger jeg flere af vores arbejdsprocesser, f.eks. i plejeboligerne.

Jeg støtter og medvirker til at udvikle medarbejdernes samspil med borgerne og konkretiserer kommunens strategier på vores arbejdsområde. Det sker i tæt samarbejde med lederne. Det er jeg rigtig glad for - både den tillid jeg oplever fra lederne, og det at jeg får lov til at tage så stor del i udviklingen af vores arbejdsmetoder. Det skal give mening ude hos borgeren og kunne bruges til noget.

- Jeg får i det hele taget lov til at tage del i mange givende og sjove processer – også de politiske, som f.eks. i opgaveudvalget om vores Værdighedspolitik og fordelingen af puljemidler til spændende projekter.

- Jeg har tidligere været leder, og det giver et særligt blik på måderne at organisere opgaverne på. Der er mange muligheder for at udfolde sine kompetencer, og det trives jeg med. Der er også gode muligheder for at videreuddanne sig – f.eks. har jeg en master fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

- Selv har jeg ikke brug for en skarp grænse mellem arbejde og fritid. Men der var en periode, hvor jeg havde brug for fleksibilitet i mit privatliv, og hvor jeg var på plejeorlov. Der oplevede jeg stor forståelse, velvilje og opbakning fra både min leder og mine kollegaer. Min hjemmearbejdsplads giver mig også den fleksibilitet, jeg har brug for.

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde - jeg får lov til at bruge mig selv, bruge min nysgerrighed og udvikle mig, og det er en kæmpe drivkraft for mig. Der er højt til loftet og mange muligheder, og derfor bliver jeg her til jeg skal på pension. Men jeg er slet ikke klar til at stoppe endnu, og oplever stadig meget.

Dennis Matthew Winslow, Lærer

Dennis er 35 år og lærer på Munkegårdsskolen, hvor han har været siden 2015. Dennis har en kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi, og kom til Gentofte fra en lærerstilling i en anden kommune.

- Jeg oplever, at Munkegårdsskolen er et sted, der vægter fagligheden meget højt. Samtidig er her en stor interesse i at ville elevernes det bedste. Som underviser skal jeg både være faglig og have fokus på det sociale og elevernes trivsel. Her er mod til at prøve noget nyt og tænke anderledes, og det synes jeg er meget kendetegnende for Gentofte Kommune.

- Mit gamle lærerjob var mere traditionelt, men nu bruger jeg meget tid på pædagogisk udvikling, også i samspil med andre kommuner. Ud over mine almindelige læreropgaver, er jeg læringsvejleder og sparringspartner for mine kollegaer. Og så er jeg involveret i andre opgaver, som ikke er direkte undervisningsrelaterede. Det gælder fx ’Alle børn skal lære at lære mere’, som er et forskningsbaseret forløb, der bygger på viden om, hvordan lærere og pædagoger bedst muligt laver læringsforløb og undervisning, der fremmer børns læring.

Jeg er blevet set lige fra starten, og der er tænkt både på mine kompetencer og mit udviklingspotentiale. Ledelsen har en god evne til at se, hvor medarbejderne er, hvor de er på vej hen, og finde deres potentialer. Jeg oplever Gentofte som en kommune, hvor man tør tage chancer, og ledelsen vil gerne have medarbejderne med. Der bliver satset meget på efter-og videreuddannelse.

- Jeg er med på kommunens før-leder uddannelse, Ledelse på vej. I praktikperioderne får jeg konkret erfaring med, hvad det vil sige at være leder, plus at jeg får udvidet mit netværk. Jeg har fået et større blik på, hvor stor en organisation Gentofte Kommune er og det potentiale og de muligheder, der ligger i at arbejde på tværs af fagområder.

- På Munkegårdsskolen er der også en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er stor forståelse for familielivet med små børn og alt det, der hører med til det. Det er en fleksibilitet, der betyder noget for min arbejdsglæde og kreativitet.

Lonni Frederiksen, specialarbejder på Genbrugsstation

Lonni er 48 år og specialarbejder og tillidsrepræsentant på Genbrugsstationen. Hun vejleder dagligt borgerne i sortering af mere end 40 forskellige typer affald - også hvordan man behandler farligt affald. Lonni har arbejdet i kommunen i 17 år.

Videoen nedenfor er udgivet før 23. september 2020 og indeholder ikke undertekster.

Peter From Nielsen, Speciallærer

Peter er 31 år og speciallærer på den særligt tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse STU, som er en del af beskæftigelsestilbuddet Nextjob. Peter har arbejdet i kommunen siden 2011, hvor han startede som nyuddannet folkeskolelærer.

- Jeg underviser elever mellem 16-25 år, som enten har fysiske eller psykiske udfordringer, eller som kæmper med andre sociale problemstillinger, der gør, at de ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Jeg tilrettelægger deres undervisning, støtter deres faglige udvikling og indlæring og bidrager i det hele taget til deres generelle trivsel.

Det er virkelig spændende at arbejde med denne elevgruppe. Jeg følger deres udvikling på tæt hold og ser den glæde, der opstår, når tingene går i den rigtige retning. Jobbet er meget givende, og det pædagogiske og didaktiske arbejde er super interessant - jeg får meget igen som underviser.

- Vi er et lille, selvkørende team og tilrettelægger selv vores arbejde. Her er gode rammer, men det er også nødvendigt, når eleverne kommer med så mange forskellige diagnoser og behov. Der er stor tillid til, at vi gør vores arbejde ordentligt. Jeg har samtidig en fin kontakt til min nærmeste leder og kan nemt hente støtte ved f.eks. de svære samtaler med forældre, der har spørgsmål til undervisningen, eller hvis der er udfordringer med en elev.

- Jeg ser mig selv som en som en del af Nextjob. Selvom STU er en selvstændig enhed, holder vi møder og deltager i forskellige arrangementer sammen med Nextjob. De borgere, vi tager os af, er med flere steder.

- Vi tager godt imod nye medarbejdere – alle, der starter her, har en følordning, får en god personalehåndbog og er igennem et introduktionsprogram. Kompetenceudvikling bliver prioriteret højt. Jeg har f.eks. taget kurser i digitale hjælpemidler. På sigt kunne jeg godt tænke mig at videreuddanne mig til læsevejleder, og det har jeg fået lov til.

- Fleksibilitet er der også. F.eks. rejser jeg meget i min fritid, og når man planlægger sammen med kollegaerne, kan vi støtte hinandens behov og ønsker. Der er plads til at arbejde hjemme, hente børn, og hvad man ellers har brug for i en travl hverdag.

Nicklas Vestergaard Nielsen, pædagog

Nicklas er 29 år og pædagog i daginstitutionen Humlebien. Nicklas blev ansat som nyuddannet i 2017, men har tidligere været vikar samme sted og i en anden af kommunens daginstitutioner.

- Jeg er blevet taget godt imod som ny pædagog, og der har været en fin overgang fra at være vikar og til at få mere ansvar som fastansat. Det er godt at være her, specielt samarbejdet med mine kollegaer omkring børnene og den frihed, jeg har til at bruge mine kompetencer.

- Jeg kan godt lide at gøre det, jeg er god til. Men jeg kan også godt lide at bringe mig selv i spil der, hvor jeg er mindre dygtig - f.eks. i tegneprojekter med børnene. Det er jo sjovt alligevel, og så griner vi!

Det gør mig glad, når jeg fokuserer på at se og anerkende både børnene, deres forældre og mine kollegaer. Omvendt er det rart, når jeg selv oplever, at jeg bliver anerkendt. Jeg er meget tilfreds med ledelsen, som sætter barren højt for vores faglige niveau. Her er plads, omsorg og en finger på pulsen, ikke bare i forhold til børnene, men også hvordan kollegaerne har det, både professionelt og privat.

- Som daginstitution deltager vi i en del spændende, tværgående projekter, som vi arbejder med på vores egen måde. Det kan være projekter som ’Ren by’ og ’Fri for mobberi’. Og når vi som kollegaer er på fælles kurser sammen med de andre institutioner, mærker jeg, at vi også er en del af kommunen som helhed.

- Jeg kan rigtig godt lide at være her og kan se mig selv her i mange år endnu. Der er gode muligheder, også på sigt, i forhold til kompetenceudvikling. Det gør, at jeg gerne vil arbejde i Gentofte Kommune.

Gina Løve, Sosu-assistent, Rygårdscenteret

Gina er 44 år og Sosu-assistent på Rygårdscenteret. Gina plejer og støtter borgerne med udgangspunkt i den enkeltes borgers resurser. Gina hjælper bl.a. med hverdagsaktiviteter og rehabilitering, så borgerne får et værdigt og respektfuldt liv.

Videoen nedenfor er udgivet før 23. september 2020 og indeholder ikke undertekster.