Gå til hoved indhold

Risikoen for oversvømmelser med regnvand skal minimeres.

Lokalt i Gentofte betyder klimaforandringerne både nu og i fremtiden udfordringer med regn- og spildevand, grundvand og havvand.

Den væsentligste klimarisiko på kort sigt er øgede mængder regn. Hen mod midten af århundredet vokser klimarisici forbundet med stigende vandstand i havet og højtstående grundvand.

I første omgang skal risikoen for oversvømmelser med regnvand minimeres. Derfor skal der etableres et separat afløbssystem, hvor regnvand og spildevand bliver håndteret i hver deres ledninger, så systemet ikke bliver overbelastet og skaber oversvømmelser, når det regner kraftigt eller længe.

Se spildevandsplan 2022-2032

Udvikling af natur og biodiversitet vil være et gennemgående fokus i klimatilpasningsindsatsen.

Mål og tiltag inden for indsatsen 'Klimatilpasning'