Gå til hoved indhold

Budgetaftale 2023-2024

Gentofte tænker og handler langsigtet

Gentofte Kommune har lige som sine borgere de seneste år været udfordret af både Coronas og Ukraine-krigens konsekvenser. Men aktuelle kriser må ikke fjerne opmærksomheden fra vigtige kommunale problemstillinger, som kræver langsigtede indsatser at løse. Det gælder klima-udfordringerne, fastholdelse og rekruttering af kommunale medarbejdere samt sundhed og trivsel for vores børn og unge.

Derfor er det vigtigt og glædeligt, at det for femte gang i træk er lykkedes at skabe et to-årigt budget, hvor Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og nu også Enhedslisten er med. Det betyder, at en enig kommunalbestyrelse er gået sammen om ’Budgetaftale 2023-2024: Gentofte tænker og handler langsigtet’. Dermed sætter Forligspartierne handling og økonomi bag det arbejde, som den nyvalgte kommunalbestyrelse har beskæftiget sig med i løbet af i år; at formulere flerårige politiske mål, der skal gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde – også i de kommende år.

Et tillidsfuldt lokalpolitisk miljø, et tæt samarbejde med borgerne om udvikling af kommunen, kompetente medarbejdere og en fortsat robust økonomi er afgørende elementer for at kunne planlægge langsigtet.

Indledende afsnit

Budgetplanens enkelte afsnit

Hent budgetaftalen som Pdf