Ny politik - mere erhvervsudvikling

Gentofte har fået en erhvervspolitik, der skal fungere som ramme for en samlet erhvervsindsats. Det er en politik, der skal sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed for erhvervslivet i kommunen, og som understøtter en by i balance.

Erhvervspolitikken er blevet til i et samarbejde mellem borgere, virksomhedsejere og lokalpolitikere i et opgaveudvalg.

Læs Gentofte Kommunes nye erhvervspolitik

Aktuelle indsatser

Mødesteder

Vi arbejder på at etablere flere opholds- og mødesteder til gavn for borgere og erhvervsliv ved at indrette bibliotekerne med mere fokus på møblering, det visuelle, belysning og faciliteter. 

Bydelenes udvikling

Et opgaveudvalg vil i 2. kvartal 2018 komme med forslag til indsatser, der fremmer detailhandelens udviklingsmuligheder i kommunen.  

Arkitektur, kultur og erhverv

Bygnings- og landskabsarkitekturen bidrager på væsentlig måde til, at Gentofte Kommune opleves at være attraktiv at bo, leve og arbejde i. Et opgaveudvalg vil i 3. kvartal 2018 præsentere et forslag til en arkitekturpolitik, der - i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - sætter rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune. Derved vil arkitekturpolitikken bidrage til målsætningen i erhvervspolitikken om at bygge på et kultur- og handelsliv i sammenhæng.

Den digitale adgang til information

Vi arbejder med at optimere den digitale indgang på gentofte.dk ved at etablere én indgang til information og services for erhverv og virksomheder.

Arbejdskraft og temabaserede møder

Vi er i gang med at planlægge en række temabaserede møder, hvor det er muligt at høre om, hvad Jobcenteret kan tilbyde i forhold til at opkvalificere, fastholde og rekruttere medarbejdere.

Én indgang til Jobcenteret

Vi arbejder på, at erhvervslivet kan sikres én indgang i den beskæftigelsesrettede dialog og samarbejde med Jobcenteret.

De unge uddannelsesvalg og fremtidens arbejdsmarked

Vi arbejder på at udvikle videre på vores indsatser for at gøre det synligt, at de unges jobmuligheder og vejene dertil er mangfoldige. Vi kigger på deltagelse i Copenhagen/DM i Skills, og et nyt koncept for erhvervspraktik ser dagens lys for alle 8. klasser i efteråret 2017.

Et kreativt værksted

Opgaveudvalget innovation arbejder på at finde en mulig løsning for at etablere et kreativt værksted (makerspace/fablab).

Erhvervsfremmetilbud

Der arbejdes med en strategi for, at kommunens virksomheder i højere grad end i dag får gavn af de tilbud, der allerede eksisterer blandt andet om rådgivning, inspiration til forretningsudvikling og muligheder for tilførsel af kapital.