Genvejsmenu

Talentudvikling

Tolv talenter i Talentudviklingsprogrammet vil i løbet af året modtage målrettet undervisning, vejledning og økonomisk støtte med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres sportslige potentiale og dermed skabe flere unge topidrætsudøvere i Gentofte Kommune.

Formålet med puljen til talentudvikling er at give talentfulde unge udøvere bedre muligheder for at opnå gode nationale og internationale resultater. Talentudviklingsprojektet skal hjælpe de bedste lokale talenter til at kunne klare sig selv som internationale idrætsudøvere.
Talentudviklingsprojektet er et samarbejde mellem Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte og Gentofte Kommune.

Optagelseskriterier for talenterne

For at kunne blive optaget i Talentudviklingsprojektet skal idrætsudøveren opfylde følgende:

 • Være under 21 år, det vil sige, at man ikke kommer i betragtning, hvis man fylder 21 år i det år man ansøger
 • Være medlem af en idrætsforening, der har hjemme i Gentofte Kommune
 • Være i den internationale eller absolutte nationale elite for sin alder 
 • Være et indlysende og særligt talent inden for sin idræt
 • Være indstillet på at deltage fuldt ud i projektet

 Talentudviklingsprojektet kan have op til 13 deltagere fra enten hold- eller individuelle idrætsgrene.

Hvordan indstiller man talenter?

Det er kun idrætsforeningerne hjemhørende i Gentofte Kommune, som kan indstille udøvere til talentudviklingsprojektet. Foreningen skal dyrke ikke kommerciel idræt. De indstillede udøvere skal være medlem af den forening, der indstiller dem. Ansøgningsblanket findes nederst på siden og bliver behandlet såfremt den indsendes rettidigt. Dato for indsendelse af ansøgninger forelægger i januar.

Behandling af indstillinger

Eliteidrætskoordinatoren samler de indsendte ansøgninger og sender dem videre til SIG's Talentudvalg, som behandler ansøgningerne.  

Sammensætning af talentudvalg

Talentudvalget er nedsat af SIG og består af 4 medlemmer, der skal behandle de indkomne indstillinger.

Mindst et af Talentudvalgets medlemmer skal samtidig være medlem af SIGs bestyrelse.Talentudvalget skal bestå af medlemmer, der ikke er fra samme forening eller idrætsgren. Talentudvalget bør have fordelt antal medlemmer fra såvel hold- som individuelle idrætsgrene.

Medlemmer af Talentudvalget erklæres inhabile, når en udøver fra samme idrætsgren eller forening får behandlet sin indstilling.

Projektet har i 2020 følgende deltagere:

 • August Lindstrøm Jensen fra Hellerup Fægte-Klub
 • Charléne Manuella Johnsen fra Gentofte Volley
 • Clara Rybak-Andersen fra Gentofte Svømmeklub
 • Elisabeth Sabroe Ebbesen fra Gentofte Svømmeklub
 • Lucas Strøbek fra Gentofte Svømmeklub
 • Gustav Bock Fra Hellerup Kajakklub
 • Sara Milthers fra Hellerup Kajakklub
 •  Hannah Viller Møller fra HIK Tennis
 • Holger Rune fra HIK Tennis
 • Helena Wolff fra KDY
 • Xenia Thormann fra SISU
 • William Abiltrup, Gentofte Badminton


 

 

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2021

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent:
Nanna Lykke Merrild nalm@gentofte.dk
Telefon 3998 5047.