Ren By Hver Dag

’Ren By – Hver Dag’ er kommunens kampagne og indsats for renhold af byen og forebyggelse af henkastet affald. Indsatsen omfatter initiativer, hvor Gentofte Kommune gør en indsats for at holde byen ren. Den opfordrer også borgerne til gode affaldsvaner og til at tage del i at undgå, at affald havner på gader, skoler, strande og i parker.

Hvem vil ikke gerne bo i en ren by – hver dag? 

Tendensen er, at jo renere bybilledet er, jo mindre affald bliver der smidt. Og derfor gør det en forskel, at man benytter én af kommunens 500 kommunale affaldsspande rundt om i byen. Hvis vi alle sammen hjælper hinanden med at huske at ramme skraldespanden, kan vi gøre Gentofte Kommune endnu renere og smukkere.

Kampagnen er synlig i byen, og der arrangeres blandt andet årlige events, hvor kommunen inviterer til affaldsindsamlinger. Det er også muligt at låne udstyr til egne affaldsindsamlinger. 

Har du gode ideer til, hvordan vi sammen kan gøre Gentofte Kommune renere, er du velkommen til at skrive til renovation@gentofte.dk