Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Gentofte Kommune vil sikre fortsat rent drikkevand

Kommunalbestyrelsen har sendt forslag til Vandforsyningsplan 2024-2036 i høring. Den skal sikre, at kommunen også fremover har nok drikkevand, som samtidig er rent og sikkert.

Gentofte Kommune har i tæt samarbejde med Novafos udarbejdet det forslag til Vandforsyningsplan 2024-2036, som nu er sendt i høring.

Planen beskriver de rammer, mål og indsatser, som kommunen og Novafos vil arbejde efter i de næste 12 år for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning til kommunens borgere.

Vandforsyningsplanen bygger oven på det nære samarbejde, som Gentofte Kommune, Novafos og andre større vandforsyninger allerede har om at sikre, at borgerne trygt kan drikke vandet fra hanen.

Nutidens drikkevand er sundt og sikkert

Selvom der aktuelt er spor af miljøfremmede stoffer som BAM, DMS, TFA og PFAS i drikkevandet, ligger niveauerne langt under grænseværdierne. De fundne stoffer udgør ingen sundhedsrisiko, da koncentrationerne er meget lave og inden for de fastsatte sikkerhedsmargener.

Novafos overvåger konstant indholdet af disse stoffer og arbejder – i tæt samarbejde med andre større vandforsyninger – på at udvikle nye rensemetoder for at imødegå eventuelle fremtidige udfordringer. Regionalt samarbejde om forsyningssikkerhed med vandforsyninger i hovedstadsområdet er ligeledes en del af et fremtidigt beredskab, hvis uheldet er ude, og en kildeplads eller vandværk rammes af forurening. Men allerede nu vil Novafos potentielt have mulighed for at rense stoffer som BAM og PFAS med fx aktiv kulfiltrering, hvis der skulle blive behov for det.

Fakta

Disse miljøfremmede stoffer findes i drikkevandet:

  • BAM er et nedbrydningsprodukt fra to ukrudtsmidler, der tidligere er blevet brugt i byområder, og som blev forbudt i 1997.
  • DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidler, der tidligere har været anvendt i frugt- og planteavl samt træbeskyttelse og udendørsmaling.
  • TFA er dannet ved nedbrydning af fluorerede kølemidler, som findes i regnvand og grundvand over hele landet.
  • PFAS er en gruppe af kemiske stoffer, der anvendes i mange forbrugsprodukter og er kendt for deres modstandsdygtighed over for nedbrydning.

Links

Læs mere om Vandforsyningsplanen og kom med det input på Gentofte Kommunes hjemmeside

Find information om den aktuelle status på drikkevandet på Novafos’ hjemmeside