Gå til hoved indhold

Der er ikke fundet PFAS i Gentoftes drikkevand

Region Hovedstaden har målt PFAS-forureninger tre steder i Gentofte Kommune, men der er ikke problemer med PFAS i vores drikkevand.

Region Hovedstaden har undersøgt jorden under kommunens to brandøvelsesarealer, hvor der er fundet PFAS. Det drejer sig om Bernstorffsvej 159, hvor slukningsøvelserne er foregået på asfalteret areal og Jægersborg Alle 93, Bernstorffs Slot, hvor Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse tilbage i tiden har udført brandøvelser på en grusbelagt p-plads.

Regionen er derudover i gang med at undersøge PFAS-forureningen på Tuborg Syd nærmere. Kommunen afventer fortsat de endelige rapporter fra Region Hovedstaden. Foreløbige data, som er omtalt i medierne, viser, at der er PFAS over grænseværdien under begge brandøvelsesarealer og på Tuborg Syd.

Selvom målingerne altså tyder på, at der er lokale forureninger med PFAS i de øvre jord- og grundvandslag, er drikkevandsboringerne ikke påvirket af forureningen. Dels er drikkevandsboringerne placeret andre steder, end hvor forureningerne er fundet, dels bliver drikkevandet hentet op fra langt dybere jordlag.

Novafos har undersøgt alle drikkevandsboringer og analyserer hyppigt det drikkevand, som bliver hentet op og leveret til forbrugerne fra vandværket, og der er ikke fundet PFAS i drikkevandet.

Se Novafos’ hjemmeside: Ingen PFAS i drikkevandet fra Novafos

Udover selve p-pladsen ved Bernstorffs Slot, hvor brandøvelserne er foregået, er der også taget prøver af den øvre jord i slotshavens skolehaver, gartneri, frugthaver, fårefold og hestefold. Der er ikke fundet PFAS i disse prøver.

Region Hovedstaden har stor fokus på PFAS, og har kendskab til ca. 5000 steder, hvor det muligvis har været anvendt. 

Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside: Forurening med PFAS