Gå til hoved indhold

Gentofte Kommunes Klimapris 2022 gik til Aurehøj Gymnasium

Gentofte Kommunes Klimapris gik til Aurehøj Gymnasium for deres store engagement i Ungescenen på Klimafolkemødet og vedholdende indsats for at tænke klima ind i skoleskemaet. Prisen blev overrakt den 2. september 2022.

Under Klimafolkemødet i 2021 stod Aurehøj Gymnasium for et to-dages program, som blev live-streamet, så efterskoleklasser og gymnasieklasser fra hele landet kunne følge med. Og også på dette års Klimafolkemøde, der fandt sted den 1. september 2022, involverede Aurehøj Gymnasium alle skolens elever i mere end 20 workshops om klima og bæredygtighed og satte spot på bl.a. bæredygtige studierejser og grønne karrierevalg.

Om Gentofte Kommunes Klimapris

Det kræver handling fra alle sider, hvis vi i Gentofte skal lykkes med at reducere vores klimaaftryk med 90% i 2030. Med Klimaprisen ønsker Gentofte Kommune at anerkende klimainitiativer fra borgere, virksomheder, foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Klimaprisen gives til aktuelle initiativer, der har en nytænkende tilgang til løsning af konkrete klimaudfordringer og omsætter FNs verdensmål lokalt og konkret.

Gentofte Kommune har siden 2009 uddelt en årlig Miljøpris. Fra 2022 har kommunen ændret navn, uddelingskriterier, udvælgelsesproces og uddelingstidspunktet. Det er dermed første gang Klimaprisen uddeles. Ud over æren får prismodtageren 25.000 kr.