Gå til hoved indhold

Pesticidrester i grundvandet – men drikkevandet er fint

Du kan stadig trygt drikke vandet fra hanen, selvom der er pesticidrester i vores drikkevand – i lighed med forholdene i næsten alle landets andre kommuner.

En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der er pesticidrester i drikkevandsboringer i stort set hele Danmark.

I Gentoftes drikkevandsboringer ligger fundet af pesticidrester et godt stykke under myndighedernes grænseværdier i langt de fleste af tilfældene. Men i enkelte boringer ligger mængden af pesticidrester lige omkring grænsen og nogle gange over.

Inden vandet kommer ud i hanerne, bliver det dog blandet op med vand fra andre boringer. Det betyder, at mængden af pesticidrester ligger væsentligt under grænseværdien, inden det løber ud i dit glas. Du behøver derfor ikke at frygte at få skadelige mængder af pesticidrester, når du drikker vand fra Gentoftes vandhaner.

Læs mere om opgørelsen af drikkevandsboringer hos Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere om drikkevand og indsatsen mod pesticider på Novafos hjemmeside

Hvad kan du selv gøre

For at begrænse mængden af pesticider i fremtidens drikkevand, kan du:

  • anvende grønnere løsninger end ukrudtsmidler, når græsplænen er fyldt med mælkebøtter, eller mellemrummet mellem fliserne er groet til.
  • lægge et underlag ud til at opsamle stænk og overskydende maling og træbeskyttelse.
  • aflevere rester af maling og træbeskyttelse på genbrugspladsen. Lad være med at hælde resterne i afløbet.