Gå til hoved indhold

Program til STØJ LAB den 11. maj

Alt for mange gentofteborgere er generet af trafikstøj i deres boliger. På STØJ LAB mødes borgere, politikere og eksperter for sammen at gøre noget ved problemet.

Der findes mange løsninger og forslag til, hvad man kan gøre ved trafikstøjen. Alt lige fra støjskærme, overdækning af motorveje og støjsvag asfalt til ændret infrastruktur, lavere fartgrænser og tiltag ved boliger og nærmiljøer - og meget andet. Fælles er dog, at kommunen ikke kan løse udfordringerne alene.

Derfor holder vi STØJ LAB, hvor vi sammen med borgere, eksperter og politikere vil se på både kortsigtede og langsigtede løsninger, som stat, kommune og borgere med fordel kan arbejde sammen om.

Programmet for STØJ LAB

Dørene til Byens Sal åbnes kl. 16.30.

Kl. 17.00: Velkommen ved Borgmester Michael Fenger

  • Hvordan arbejder kommunen med at reducere trafikstøj? oplæg v. Planchef Gentofte Kommune Michael Holst
  • Præsentation af de fire temaer ved eksperter fra Cowi, Labland og FORCE Technology
  • Udvikling og konceptualisering af temaer i mindre grupper
  • Fælles præsentation af løsninger

Kl. 21.00: Tak for i dag.

De fire temaer, som vi vil udvikle løsninger til på aften er:

  • Reducering af støj ved motorveje med fokus på støjskærme
  • Indretning og trafikregulering af lokale veje
  • Smart indretning af rekreative områder
  • Reducering af støj i og ved egen bolig med fokus på private støjskærme

STØJ LAB afholdes den 11. maj 2022 kl. 17-21 i Byens Hus, Byens Sal, Hellerupvej 24. Der vil blive servere en let aftensmad.

Parkering
Der er begrænset antal pladser i gården ved Byens Hus ellers kan der parkeres på Hellerupvej, vær dog opmærksom på parkeringsreglerne, der siger, at det kun er tilladt at parkere i maksimalt 30 minutter i tidsrummet fra kl. 16-18 på hverdage.

Arrangementet er for borgere i Gentofte Kommune.

Programmet er afholdt. Du finder plancher fra aften her

Læs mere om indsatsen mod trafikstøj på www.gentofte.dk/trafikstøj