Gå til hoved indhold

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Efter § 18 i lov om social service yder Gentofte Kommune hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der kan nu ansøges om støtte til udgifter i regnskabsåret 2022. Ansøgningsfristen er fredag den 19. november 2021 kl. 12.00.

Du kan også kontakte Social & Sundhed på tlf. 39 98 60 35 for information om dine muligheder for tilskud.

Ansøgningsskema med oplysning om, hvad der søges støtte til, foreningens CVR nr., vedtægt samt (eventuelt) seneste årsberetning og regnskab skal sendes til:

Gentofte Kommune
Social & Sundhed, Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
E-mail: stabogudvikling@gentofte.dk
Att.: Jane Christensen