Gå til hoved indhold

Det nye Seniorråd

Valget til Seniorrådet blev afholdt i perioden 5. oktober til 26. oktober 2021. Vælgerne kunne afgive stemme via Gentofte Kommunes hjemmeside eller pr. brev. 3.862 af kommunens 20.271 vælgere afgav stemme, svarende til en valgdeltagelse på 19,1 %.

Det nye råds medlemmer og stedfortrædere

Ved valget skulle vælges ni medlemmer og op til ni stedfortrædere. 11 kandidater var opstillet og godkendt til valget.

Følgende 9 kandidater blev valgt som medlemmer af Seniorrådet:

Nr.  

Kandidat

Antal stemmer

1   Susanne Borch 701
2 Else Ørsted 658
3 Alf Wennevold 607
4 Mona Gøthler 370
5 Gitte Anni Mikkelsen 289
6 Preben Bildtoft 280
7 Susi Alsfelt Riise-Knudsen 218
8 Mogens Nielsen 202
9 Steen Borup-Nielsen 151

Følgende kandidat blev valgt som stedfortræder:

Nr.

Kandidat

Antal stemmer

10 Birgit Gotenborg 119

Der blev endvidere afgivet 18 blanke og 21 ugyldige stemmer.

En kandidats stemmetal er udeladt, da kandidaten er afgået ved døden i valgperioden.

Det nye Seniorråd tiltræder sin funktionsperiode 1. januar 2022. Funktionsperioden ophører 31. december 2025.


Seniorrådets opgaver

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.


Yderligere oplysninger

Henvendelse til valgkoordinator Karl Bøtker, telefon 39 98 60 40, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk