Gå til hoved indhold

En ny hverdag efter corona

Vi skal blive ved med at eksperimentere, bevare de gode hygiejnevaner og være sammen både fysisk og digitalt. Det anbefaler et opgaveudvalg, der har arbejdet med, hvad vi kan lære af tiden med Corona.

Corona har ændret vores hverdag, og vi har alle fundet nye løsninger for at få hverdagen til at fungere. Mange af disse løsninger har vist sig at være hensigtsmæssige og holdbare. Et opgaveudvalg, der bestod af ti borgere og fem politikere, har undersøgt, hvilke løsninger Gentofte Kommune skal bygge videre på.


Opgaveudvalget har udarbejdet fem anbefalinger til en ny hverdag efter Corona, som primært berører løsninger inden for dagtilbud, skole, kultur, unge og fritid, ældre, beskæftigelse og erhverv:

  • Vi er sammen både fysisk og digitalt
  • Vi skaber rum til at være sammen
  • Vi fastholder mod til at eksperimentere
  • Vi bevarer gode hygiejnevaner
  • Vi understøtter relationer ved nye kriser

Opgaveudvalget har inddraget borgernes oplevelser og holdninger gennem blandt andet en spørgeskemaundersøgelse, hvor 2382 borgere deltog, og en camp, hvor knap 100 borgere, politikere og medarbejdere i kommunen deltog. Jan Eghorn, borger i Gentofte Kommune og medlem af opgaveudvalget, fortæller:

- Det er jo meget forskelligt, hvordan fx en pædagog i en børnehave har oplevet corona restriktionerne i forhold til en forælder i børnehaven. Den brede inddragelse danner et bredere perspektiv og dermed et bedre grundlag for opgaveudvalgets anbefalinger.

Opgaveudvalgets anbefalinger blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021. Opgaveudvalget har også udarbejdet et idekatalog, der kan inspirere kommunen i forhold til implementeringen af anbefalingerne.

Læs mere på gentofte.dk/læringerfracoronatiden