Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Vi forbedrer tilgængeligheden i krydset ved Gentofte Rådhus

Vi forbedrer tilgængeligheden i krydset ved Gentofte Rådhus

Vi har nu renoveret krydset Bernstorffsvej – Maltegårdsvej – L.E. Bruunsvej for at sikre bedre tilgængelighed og trafiksikkerhed for borgere, der skal til Gentofte Rådhus og som færdes i området.

Arbejdet afsluttes med ny asfalt og afmærkning i krydset. Det foregår som aften/natarbejde d. 21 - 22. august. Begge aftener/nætter fra kl. 18 og frem til kl. 06 om morgenen.  

Krydset spærres og lukkes helt af begge aftener/nætter i samme tidsrum. Der vil være omkørsel ad Eivindsvej – Bregnegårdsvej – Jægersborg Alle begge veje for alt trafik. Movia omlægger busstoppesteder på strækningen af Bernstorffsvej fra Jægersborg Alle og til Eivindsvej. Se mere på rejseplanen.dk og dinoffentligetrafik.dk. for, hvordan vejlukningen påvirker din rejse.

Asfaltfirmaet Pankas vil udføre arbejdet og de vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn, men der vil være støjgener og øget lastbilkørsel i perioden. Vi beklager de gener, der må komme.

Vi opsætter lydfyr med nye lavfrekvente bankelyde for de blinde/svagtseende i fodgængerovergangen mod Rådhuset senere på efteråret 2021

Tilgængelighedsforum har ønsket disse forbedringer, da Rådhuset er et centralt mål for mange borgere. Tilgængelighedsforum består af repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Park og Vej.