Gå til hoved indhold

Vi forbedrer tilgængeligheden i krydset ved Gentofte Rådhus

Vi forbedrer tilgængeligheden i krydset ved Gentofte Rådhus

Vi renoverer krydset Bernstorffsvej – Maltegårdsvej – L.E. Bruunsvej for at sikre bedre tilgængelighed og trafiksikkerhed for borgere, der skal til Gentofte Rådhus og som færdes i området. Arbejdet går i gang onsdag den 19. maj 2021 og varer frem til slutningen af juli

I uge 27 lukkes tilkørsel til Maltegårdsvej fra Bernstorffsvej. Der bliver omkørsel fra syd og fra L.E. Bruunsvej af Høegsmindevej - Smakkegårdsvej eller fra nord af Parkovsvej - Maltevangen.  

  • Vi udvider midterheller i nord og syd, så de bliver bredere og mere trygge at stå på.
  • Vi opsætter lydfyr med nye lavfrekvente bankelyde for de blinde/svagtseende i fodgængerovergangen mod Rådhuset med natslukning mellem kl. 22-06.
  • Signalmaster rykkes fri af fortovet og vi anlægger mere handicapvenlige fortove i krydset.
  • Kantsten, vejbrønde og asfalt retter vi op, så afvandingen af krydset optimeres.

Kørebaner indsnævres til et spor i alle retninger i perioden. Busstoppested på Bernstorffsvej nordgående flyttes midlertidig længere sydpå mod Shell/7eleven. Flytningen af busstoppestedet påvirker ikke linjeføringen for linje 179 mod Skovshoved og linje 185 mod Klampenborg St. Projektet afsluttes med ny asfalt og afmærkning i krydset, der foregår som aften/natarbejde d. 22. august.

Brolæggerkompagniet vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn, men der vil være støjgener og øget lastbilkørsel i perioden. Vi beklager de gener, der må komme.

Tilgængelighedsforum har ønsket disse forbedringer, da Rådhuset er et centralt mål for mange borgere. Tilgængelighedsforum består af repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Park og Vej.