Gå til hoved indhold

Artsrig og levende natur i Gentofte

Gentofte Kommune deltager i konkurrencen om at blive danmarksmester i biodiversitet.

Målet er villahaver, der summer af liv, sammenhæng mellem de grønne områder og et stærkt samarbejde mellem borgere, kommune, ildsjæle og mange andre. Det er Miljøministeriet, der har udfordret landets 98 kommuner til at skabe mere plads til naturen, og i alt har 92 kommuner tilmeldt sig.
- Det er virkelig glædeligt, at tæt ved alle danske kommuner deltager i denne konkurrence og derved forpligter sig til at sætte fokus på biodiversitet de kommende år. Jeg glæder mig til at følge med i udviklingen, siger formand for Teknik og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye.
Gentofte Kommune vil gerne benytte konkurrencen til at blive endnu bedre til at udnytte det naturpotentiale, der findes i kommunen. For selvom Gentofte geografisk ligger tæt på København og er en af Danmarks tættest befolkede kommuner, så indeholder kommunen nemlig mange forskellige naturtyper, som fx moser, sø og strand – og det er et godt udgangspunkt for en rig natur. 
Naturområder som Gentofte Sø, Brobækmose, Ermelunden og Charlottenlund Skov, hvor der findes mange sjældne planter, svampe og dyr, er eksempler på righoldig natur, der er til glæde for både natur og mennesker. 
- Vi vil gerne bruge konkurrencen som løftestang til at sætte endnu mere fokus på en rig og levende natur i Gentofte Kommune og til at styrke sammenhængen imellem naturområderne og skabe nye levesteder til sommerfugle, insekter, padder, fugle og vilde planter. Det vil vi bl.a. gøre ved at involvere flest mulige i biodiversitetsdagsordenen, siger Karen Riis Kjølbye.
Første konkrete tiltag i konkurrencen er derfor at uddanne have-ambassadører, der skal være med til at inspirere, oplære og opmuntre andre haveejere, så smukke, bæredygtige haver forhåbentlig spreder sig som ringe i vandet. Private haver dækker nemlig en stor del af kommunens areal, og ved fx at plante hjemmehørende blomster, urter og træer, kan haverne blive til spredningskorridorer på tværs af kommunen, så flora og fauna får mere plads at boltre sig på.
- Vi oplever en stor opbakning fra borgerne til at skabe endnu mere trivsel for naturen i vores kommune. Det er meget vigtigt, for vi kan ikke drive det her frem uden ildsjæle og iderige borgere, der sammen med os vil gøre en ekstra indsats for naturen i vores kommune, siger Karen Riis Kjølbye.

Læs mere om Gentofte som Danmarks VILDESTE Kommune på www.baeredygtigtgentofte.dk