Gå til hoved indhold

Renovering af kystvejen

De langvarige renoveringsarbejder nærmer sig nu afslutningen.

De langvarige renoveringsarbejder på Kystvejen og Strandvejen i nord til kommunegrænsen nærmer sig nu afslutningen.

Renoveringen har omfattet:

  • kystsikring
  • vejafvanding
  • fortove, cykel- og promenadestier
  • ændringer på køresporene på Kystvejen for at opnå en hastighedsdæmpende effekt
  • forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter i området
  • renovering af lyssignaler
  • etablering af signalanlæg og en ekstra fodgængerovergang ved den sydlige indkørsel til Skovshoved Havn
  • udskiftning af lysmasterne og lyskilderne til LED.

Der er endvidere udlagt armeringsnet under asfalten i de områder, hvor der ligger betonplader i kørebanen. Armeringsnettet modvirker de revnedannelser, betonpladerne genererer, så disse forsinkes eller helt undgås. Afslutningsvis er der udlagt nyt asfaltslidlag. Der er valgt en slidlagstype, som markant reducerer dækstøjen, men samtidig har en betydeligt længere holdbarhed end en egentlig støjreducerende belægning.

Der pågår fortsat enkelte arbejder, herunder fortovsrenovering i vestsiden ud for havnen, som p.t. er udfordret af vejret, og der udestår mangeludbedringer på belægningsarbejderne, som vil blive udført, når vejret er til det. Herudover udestår såning og plantning i helleanlæg og bede.

Vi er glade for den velvilje og tålmodighed, der er udvist i forbindelse med arbejderne, og vi håber, at det færdige resultat, som foreligger inden længe, bliver til glæde for både trafikanter og beboere i området.