Gå til hoved indhold

Gentofte med i ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’

Gentofte Kommune skal have en ny ambitiøs lokal klimaplan og blev i efteråret 2020 udvalgt til at deltage i ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’.

Her skal Gentofte Kommune i et forløb med deltagelse fra Realdania, KL og landets fem regioner arbejde med at udvikle kommunens kommende Klima- og Energiplan, som skal lede frem mod målet om klimaneutralitet i 2050.

Borgmester Hans Toft siger om deltagelsen i projektet:

Det er meget positivt, at Gentofte Kommune er udvalgt til at deltage i projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’, som skal medvirke til at understøtte vores ambitiøse arbejde med den grønne omstilling. Arbejdet vil udmønte sig i en ny samlet Klima- og Energiplan for Gentofte Kommune, som bliver et vigtigt fundament for, at vi i Gentofte kan leve op til de nationale målsætninger.

Vi er forvejen Klimakommune Plus, og med det nye DK2020-projekt øger vi det stærke fokus på den grønne omstilling. Et område hvor vi alle fortsat kommer til at skulle ændre vaner og skabe nye løsninger sammen – fx ved at transportere os anderledes, forbruge anderledes, spise anderledes, bygge anderledes og bruge energi anderledes.

Gentofte Kommune er optaget af, at vi sætter ind der, hvor vi bedst kan gøre forskel, og vi opnår målbare resultater. DK2020-forløbet vil understøtte fastsættelsen af målbare mål og udvikle vores klimaindsats, så den i højere grad bliver baseret på data, mål, prioritering af større CO2-reducerende indsatser og klimatilpasningsindsatser, systematisk opfølgning og afrapportering mv.

Samtidig vil forløbet styrke vidensdeling og erfaringsudveksling med andre kommuner og afsøge muligheder for at udvikle nytænkende og tværgående klimaindsatser og partnerskaber.

Gentofte Kommune er nu i gang med at skitsere mål og tiltag til den kommende plan inden for temaerne bæredygtig mobilitet, grøn energi, cirkulær økonomi og klimatilpasning. Vil du bidrage med holdninger og ideer til hvordan vi i Gentofte når i mål, så skriv til programleder for Klima og Bæredygtighed Camilla Lønborg-Jensen, ilr@gentofte.dk

Inspiration til Gentoftes klimaindsats

Gentofte Kommune har længe arbejdet bredt med bæredygtighed og er Klimakommune Plus. I august 2020 vedtog kommunalbestyrelsen en ambitiøs verdensmålsstrategi, som blev til i et samarbejde mellem borgere og politikere i et opgaveudvalg. Strategien vægter klimaindsatsen højt og fokuserer på at skabe kulturforandring og handling ift. social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed på tværs af den kommunale organisation, i foreninger og virksomheder og hos borgerne. DK2020-forløbet skal give inspiration til realisering af dette brede bæredygtighedsperspektiv.

Læs mere om Grøn, Bæredygtig og Klimaansvarlig kommune