Gå til hoved indhold

Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune 2022-2025

Vil du være medlem af Folkeoplysningsudvalget, der varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger m.m? Der er frist for indstilling af medlemmer den 14. januar 2022.

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning. 

Vil du være medlem af Folkeoplysningsudvalget, så er der nu mulighed for at blive indstillet.

Hvem kan indstilles?

For at kunne indstilles til Folkeoplysningsudvalget, er det en betingelse, at du repræsenterer en forening, som i det seneste år har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud eller fået anvist et lokale.

Kommunalbestyrelsen udpeger 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Hvornår er der frist?

Indstillinger sendes inden den 14. januar 2022 til fritid@gentofte.dk 

Læs mere om valg af medlemmer og Folkeoplysningsudvalgets virke mv. på gentofte.dk/folkeoplysningsudvalget