Gå til hoved indhold

Gentofte får whistleblowerordning

Det skal være nemt og trygt for ansatte og andre med arbejdsmæssig relation til kommunen at råbe vagt i gevær ved viden eller mistanke om alvorlige forhold på kommunens arbejdspladser såsom underslæb, hvidvask, trusler eller vold.

Alle offentlige arbejdsgivere med over 50 ansatte har pligt til at oprette en whistleblowerordning, der beskytter ansatte, der ønsker at dele viden eller mistanke om forhold såsom underslæb, hvidvask, trusler eller vold. 

Det følger af et EU-direktiv, som Folketinget har implementeret, og som træder i kraft den 17. december 2021.
Derfor indfører Gentofte Kommune nu sin egen whistleblowerordning, der gør ansatte, leverandører og tidligere ansatte i stand til at anmelde, hvis de oplever eller har oplevet kritisable forhold i kommunen. Ordningen kan ikke bruges af borgere.

Whistleblowerordningen består af en sikker, digital kanal til indberetninger, hvor anmelderen kan vælge at være anonym. Ordningen administreres af det uvildige advokatfirma, Lund Elmer Sandager. 

Advokatfirmaet screener alle henvendelser og sender relevante sager videre til kommunens whistleblowerenhed, der består af to personalejurister og chefen for HR. 

Enheden har ansvaret for at forfølge og undersøge henvendelser til bunds og kan inddrage fx revisorer eller andre fageksperter i undersøgelserne.
  

Helt eller delvis anonym

Både advokatfirmaet og whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt, og som anmelder kan man vælge, om man vil være helt anonym, eller om advokatfirmaet eller kommunens whistleblowerenhed må tage kontakt for at få flere oplysninger. 

Whistleblowerordningen kan bruges af alle ansatte i kommunen og andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen, herunder tidligere ansatte, ansøgere til stillinger, leverandører, frivillige med flere. Ordningen omfatter ikke borgere eller ansatte på selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. De kan alternativt bruge Datatilsynets eksterne whistleblowerenhed.

Gentofte Kommunes whistleblowerordning er netop trådt i kraft. Læs mere om ordningen.